Rijbewijs aanvragen, verlengen en ophalen

Iedereen die in Nederland woont en met een motorrijtuig (personenauto, bedrijfswagen, bus, motorfiets of bromfiets) de weg op wil, moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

Bekijk het uitlegfilmpje op YouTube.

Wat is belangrijk voor het aanvragen en verlengen van een rijbewijs?

 • U vraagt het rijbewijs aan bij de gemeente waar u woont.
 • Het aanvragen en ophalen doet u zelf.
 • U neemt uw huidige rijbewijs mee. Is het uw eerste rijbewijs of bent u uw rijbewijs verloren, dan neemt u een ander identiteitsbewijs mee. 
 • Ook neemt u één nieuwe pasfoto mee, die voldoet aan de eisen. De pasfoto moet pas zijn gemaakt en mag niet op het oude rijbewijs staan.
 • Heeft u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus? Dan moet u eerst medisch gekeurd worden (categorie C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E of DE).
 • Bent u (ex)militair en heeft u een geldig militair rijbewijs? En wilt u een burgerrijbewijs aanvragen? Neem dan ook mee uw verklaring van geschiktheid (deze vraagt u eerst aan bij het CBR).
 • U betaalt direct bij de aanvraag.
 • Na 5 werkdagen ligt uw nieuwe rijbewijs klaar. 

Hoe lang is een rijbewijs geldig?

 • Een nieuw rijbewijs is meestal 10 jaar geldig.
 • Een nieuw rijbewijs voor vrachtwagen of bus is maximaal 5 jaar geldig.
 • Bent u tussen de 65 en 70 jaar oud? Dan is uw nieuwe rijbewijs geldig tot u 75 wordt.
 • Bent u tussen de 70 en 75 jaar oud? Dan is uw nieuwe rijbewijs maximaal 5 jaar geldig.
 • Vanaf 75 jaar wordt u medisch gekeurd als u uw rijbewijs wilt vernieuwen.
 • Na een medische keuring kan het CBR beslissen dat uw rijbewijs korter geldig is dan normaal, bijvoorbeeld 1 jaar. U ontvangt hierover een brief.

Eerste aanvraag

 • Als u bent geslaagd voor uw rijexamen, kunt u een rijbewijs aanvragen.
 • U kunt alleen een eerste rijbewijs aanvragen als u in het afgelopen jaar minimaal 185 dagen in Nederland woonde.
 • Let er op dat u uw rijbewijs binnen 3 jaar na uw rijexamen aanvraagt. Anders moet u opnieuw examen doen.
 • Uw eerste rijbewijs is een beginnersrijbewijs. Dit betekent dat u strenger wordt gestraft als u zich niet aan de verkeersregels houdt. Meestal heeft u 5 jaar een beginnersrijbewijs. Heeft u voor uw 18e een rijbewijs gehaald? Dan is deze periode 7 jaar.

Wat is een jongerenrijbewijs?

Door de proef 2toDrive kan je al vanaf 17 jaar je autorijbewijs halen. Je kunt al rijles nemen als je 16,5 jaar bent. Rijexamen doen kan vanaf je 17e verjaardag. Ben je geslaagd voor je rijexamen? Vraag dan bij de RDW een begeleiderspas aan. Hierop staat wie jouw coaches zijn. Je mag maximaal 5 coaches kiezen. Elke coach moet toestemming geven om jouw begeleider te zijn.

 Zolang je nog geen 18 bent, mag je alleen achter het stuur zitten als:

 • je jouw rijbewijs bij je hebt
 • je ook de begeleiderspas van de RDW bij je hebt
 • er 1 van jouw coaches mee is.

Elke coach moet:

 • 27 jaar of ouder zijn
 • een geldig rijbewijs hebben en dit bij zich hebben als jij achter het stuur zit
 • minimaal 5 jaar rijervaring hebben
 • nooit veroordeeld zijn voor een verkeersovertreding.

Bent u uw rijbewijs kwijt?

Voordat u een aanvraag kunt doen, tekent u een verklaring bij de gemeente. Daarna kunt u direct een nieuw rijbewijs aanvragen. Als er sprake is van een diefstal of overval, dan raden wij u aan om ook aangifte te doen bij de politie.

Valse meldingen worden streng aangepakt. Om misbruik te voorkomen, controleert de medewerker van de gemeente de melding van vermissing. Bij vermoeden van misbruik verwijst de gemeente de aanvrager door naar de politie voor nader onderzoek.

Bent u uw rijbewijs kwijtgeraakt in het buitenland, doe dan direct aangifte bij de plaatselijke politie en vraag om een bewijs daarvan.

Heeft u het rijbewijs met spoed nodig?

Doe uw aanvraag voor 13.00 uur. Het rijbewijs ligt de volgende werkdag klaar. Voor een spoedaanvraag betaalt u extra.

Wilt u een militair of een buitenlands rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs?

 • Een Nederlands militair rijbewijs is alleen geldig binnen de militaire organisatie. In het normale verkeer is het niet toegestaan. Het omwisselen is daarom noodzakelijk.
 • Het omwisselen van een buitenlands rijbewijs is belangrijk, omdat een buitenlands rijbewijs in Nederland maar tijdelijk geldig is.
 • U kunt alleen een Nederlands rijbewijs aanvragen als u uw rijbewijs heeft behaald in een land: binnen de Europese Unie (EU), binnen Europese Vrijhandels Associatie (EVA), waar Nederland afspraken voor omwisseling mee heeft (de lijst met landen vindt u op de website van de RDW).
 • Om een Nederlands rijbewijs aan te kunnen vragen moet uw buitenlandse rijbewijs nog geldig zijn.
 • Is uw EU-rijbewijs verlopen? Dan kunt u het nog wel omwisselen. U heeft dan wel een verklaring nodig van de instantie waar u uw rijbewijs heeft aangevraagd.
 • Om een Nederlands rijbewijs aan te vragen, neemt u een Verklaring van Geschiktheid mee.
 • Voor het omwisselen van een militair of buitenlands rijbewijs kan het CBR vragen om een gezondheidsverklaring (deze vraagt u eerst aan bij het CBR).
 • Ook neemt u uw huidige militaire of buitenlandse rijbewijs mee.

Wanneer is er een medische keuring nodig?

Soms moet u medisch gekeurd zijn voordat u een rijbewijs kunt krijgen. Een arts beoordeelt of u lichamelijk en geestelijk in staat bent om in een motorvoertuig te rijden. In de volgende gevallen moet u medisch gekeurd worden:

 • U wilt een rijbewijs voor een vrachtwagen of bus aanvragen of verlengen (rijbewijzen C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E en DE).
 • U bent 75 jaar of ouder.

Bent u chauffeur van een vrachtwagen of bus? Een bedrijfsarts of Arbo-arts doet uw medische keuring. Bent u ouder dan 75 jaar? Dan mag een huisarts u ook medisch keuren. Een medewerker van het CBR beoordeelt de uitslag van de medische keuring.

Heeft u bij één of meer vragen van de gezondheidsverklaring 'ja' ingevuld? Ook dan is een onderzoek door een arts nodig. De arts zet een aantekening op de gezondheidsverklaring.

Vraag bij de gemeente, uw rijschool of het CBR een gezondheidsverklaring aan.

Wat is een gezondheidsverklaring?

 • Iedereen die wil afrijden voor een rijbewijs, moet eerst een gezondheidsverklaring invullen. Daarmee bepaalt het CBR of u lichamelijk en geestelijk een motorvoertuig kunt besturen. Het CBR kan beslissen dat u medisch gekeurd moet worden.
 • Als u bent goedgekeurd, wordt een verklaring van geschiktheid geregistreerd in het register van het CBR. U krijgt daar per post bericht van.
 • Ook als u een militair of buitenlands rijbewijs wilt omwisselen, kan het CBR u vragen om een gezondheidsverklaring in te vullen.
 • Wilt u afrijden voor een rijbewijs voor vrachtwagen of bus (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E of DE)? Of bent u 75 jaar of ouder? Dan moet u medisch gekeurd worden.
 • Vul uw gezondheidsverklaring online in op Mijn CBR. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Wilt u liever een papieren formulier? Dit kunt u aanvragen: via de gemeente, bij een aantal locaties van het CBR, telefonisch bij de klantenservice van het CBR

Daarna stuurt u de ingevulde papieren per post naar het CBR.

Wat is een rijbewijs met beperkende bepalingen?

Om verschillende redenen kan uw rijbevoegdheid worden ingeperkt. Bijvoorbeeld door een ongeval of ziekte. U moet dan een nieuw rijbewijs aanvragen waarin de inperking is verwerkt. U krijgt dan een rijbewijs met beperkende bepalingen. Een beperkende bepaling is bijvoorbeeld dat u niet meer elk voertuig mag besturen. Of dat u alleen in een aangepast voertuig mag rijden.

Waar vindt u meer informatie?

Wat kost het?

 • rijbewijs € 39,45.
 • spoedprocedure € 34,10 (deze kosten komen bovenop de kosten voor het aanvragen van een rijbewijs)
 • begeleiderspas € 35,00 (aan te vragen bij de RDW)
 • administratiekosten € 17.65 (te betalen bij een vermissing)

(art. 9.3 tarieventabel)