Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Slopen van pand of woning, melding

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

Soms moet u een omgevingsvergunning aanvragen voor het slopen.

Wanneer bent u verplicht om een sloopmelding te doen?

U bent verplicht de melding te doen, als u:

 • meer dan 10 m3 sloopafval heeft*
 • asbest gaat verwijderen*

* Is uw woning voor 1 januari 1994 (datum verbod op asbest) gebouwd, dan is het mogelijk dat er asbest in de woning is toegepast. Voordat u uw sloopmelding indient moet u daarom een asbestinventarisatie laten uitvoeren door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau. Deze bedrijven kunt u vinden op www.ascert.nl. 

De sloopmelding moet u minstens 4 weken voordat u gaat slopen indienen. Let hierbij op dat u, indien van toepassing, het asbestinventarisatierapport toevoegt.

Heeft u minder afval, is uw woning van na 1 januari 1994 en is er geen asbest aanwezig?  U hoeft geen melding te doen. Kijk ook bij 'Asbest verwijderen'.

Wat moet u aan de gemeente doorgeven?

Om een sloopmelding te doen, geeft u door:

 • uw naam en adres (eigenaar van het gebouw)
 • de naam en het adres van degene die gaat slopen
 • wanneer en hoe laat u precies gaat slopen
 • hoe u gaat slopen
 • welk materiaal vrijkomt bij de sloop
 • hoeveel materiaal vrijkomt bij de sloop
 • een tekening van wat u gaat slopen.

Verder heeft u misschien nodig:

 • asbestinventarisatierapport door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau
 • onderzoeksrapport gevaarlijk afval
 • sloopveiligheidsplan
 • akoestisch onderzoek
 • trillingenonderzoek

Hoe moet u de sloopmelding doen?

U doet de melding via het Omgevingsloket online.

Heeft u naast het slopen ook (ver)bouwplannen? En heeft u voor die plannen een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u de sloopmelding samen doen met de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Wanneer moet u de sloopmelding doen?

U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of als het gaat om een reparatie of onderhoud aan een deel van het gebouw waar asbest zit.