Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Tapontheffing aanvragen

Wilt u zwak-alcoholhoudende dranken schenken (alcoholpromillage minder dan 15%) voor een bijzondere gelegenheid? Bijvoorbeeld voor een evenement of feest? Dan heeft u een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet nodig. De ontheffing kan maximaal voor 12 dagen worden aangevraagd. U kunt alleen een drank- en horecaontheffing aanvragen als u 21 jaar of ouder bent en niet in wat voor opzicht dan ook van slecht levensgedrag bent.

Wat kost het?

Het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag kost: € 75.

(artikel 11.6 van de actuele tarieventabel behorende bij de legesverordening)

Wat moet ik doen om een tapontheffing aan te vragen?

Lever de volgende formulieren en bijlagen volledig ingevuld en compleet aan:

  • Aanvraagformulier Ontheffing artikel 35 drank- en horecavergunning model C (zie Formulieren en documenten onderaan de webpagina)
  •  Kopie paspoort of ID-kaart (geen rijbewijs) van alle personen op het aanvraagformulier.
  • Situatietekening (schaal 1:100 cm) met daarop het evenemententerrein en de tappunten.

De stukken moeten tenminste 8 weken voor de festiviteit ingediend worden bij de gemeente

Formulieren & documenten