Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Terras plaatsen

Bent u horecaondernemer en wilt u een terras opstellen, dan heeft u een terrasvergunning nodig.

Wat kost het?

Voor het gebruik van de gemeentegrond betaalt u jaarlijks precariobelasting. Dit is een soort “huur” van de gemeentegrond. Het tarief is € 18,15 per m².

(artikel 2 van de actuele tarieventabel behorende bij de verordening precariobelasting)

U kunt per e-mail een berekening van de kosten voor uw terras opvragen. Stuurt u daarvoor een e-mail naar info@wijkbijduurstede.nl ter attentie van de afdeling Economische zaken.

Wat zijn de regels voor het plaatsen van een terras?

  • Het terras mag geen schade aanbrengen aan de weg
  • Het terras mag geen belemmering vormen voor de bruikbaarheid van de weg. Dat betekent u minimaal een vrije doorgang vrijhoudt van 1,5 meter op voetpaden en van 4,5 meter op de rijbaan voor fietsers of auto’s.
  • Het terras voldoet aan de eisen van welstand.