Uittreksel of afschrift burgerlijke stand aanvragen

Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen vast in hun burgerlijke stand. Stel u wilt bijvoorbeeld een geboorte of huwelijk schriftelijk bewijzen, U heeft hiervan dan een afschrift of uittreksel nodig. Dit vraagt u aan bij de gemeente waar die gebeurtenis plaatsvond.

Wat is het verschil tussen een afschrift en een uittreksel?

 • op een afschrift vindt u alle informatie die ook in een akte staat;
 • op een uittreksel staat een gedeelte van de informatie die u op een akte vindt.

Van welke akten kunt u een afschrift of uittreksel opvragen?

 • geboorteakte
 • overlijdensakte
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte
 • akte van partnerschapsregistratie
 • akte van beëindiging partnerschap

Hoe vraagt u een afschrift of uittreksel aan?

 • u doet de aanvraag digitaal via bovenstaand formulier. U heeft hiervoor uw DigiD nodig;
 • u doet de aanvraag bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld een geboorteakte vraagt u aan bij de gemeente waar u geboren bent;
 • u betaalt het uittreksel direct bij de aanvraag;

Wanneer kunt u een afschrift of uittreksel voor iemand anders aanvragen? 

 • als u toestemming heeft gekregen;
 • als u de echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner bent;
 • als u een erfgenaam bent;
 • als u het kind of de ouder bent;
 • als u de vertegenwoordiger bent.

Wat heeft u nodig als u een afschrift of uittreksel voor iemand anders wilt aanvragen?

 • u vraagt dit persoonlijk aan bij de gemeente;
 • u neemt een schriftelijke machtiging mee;
 • een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de akte aanvraagt;
 • uw eigen identiteitsbewijs.

Wat kost het?

Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand kost € 13,20.

(art. 4.2.2 tarieventabel)