Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Uittreksel uit de basisregistratie personen aanvragen

Met een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een woningstichting hierom vraagt. Op het uittreksel staan in ieder geval uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres. Ook andere gegevens zijn mogelijk. Geef daarom duidelijk aan waarvoor u het uittreksel nodig heeft.

Wat kost het?

 • Eén uittreksel ten name van één persoon € 9,90
 • Eén uittreksel ten name van twee personen € 11,25

(art. 5.2.1 tarieventabel)

Hoe vraagt u een uittreksel aan?

 • u vraagt een uittreksel digitaal aan via bovenstaand formulier. U heeft hiervoor uw DigiD nodig; Het uittreksel wordt met de post naar u toegestuurd.
 • heeft u geen DigiD? Dan vraagt u het uittreksel persoonlijk aan bij de balie van het Huis van de Gemeente?
 • u vraagt een uittreksel aan bij de gemeente waar u woont;
 • u neemt uw geldige identiteitsbewijs mee;
 • u betaalt het uittreksel direct bij de aanvraag.
 • u krijgt het uittreksel direct mee.

Wilt u een uittreksel voor iemand anders aanvragen?

 • u vraagt dit persoonlijk aan bij balie van het Huis van de Gemeente;
 • u neemt een schriftelijke machtiging mee van degene voor wie u het uittreksel aanvraagt;
 • u neemt een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de persoon voor wie u de aanvraag doet mee;
 • ook neemt u uw eigen identiteitsbewijs mee.

Waar vindt u meer informatie?