Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan. Deze verklaring is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Ook bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een visum of werkvergunning kan deze verklaring nodig zijn.

Ook bedrijven kunnen een Verklaring omtrent het gedrag aanvragen. U vraagt deze dan aan bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG).

Wat kost het?

 • Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor natuurlijke personen kost € 41,35. Als u een VOG online aanvraagt, kost dat € 33,85.
 • De VOG voor bedrijven kost € 207 (tarieven 2016).
 • Heeft u als vrijwilliger een VOG nodig? En werkt u met kinderen of met mensen met een verstandelijke beperking? U kunt dan een gratis VOG aanvragen. Vraag de VOG wel direct aan bij Justis. Vraag bij uw vrijwilligersorganisatie na wat de mogelijkheden zijn. Vrijwilligers in de sport krijgen de VOG ook gratis als de bond is aangesloten bij NOC*NSF.

Hoe vraag ik een VOG aan?

 • U vraagt de VOG aan bij de gemeente. De gemeente stuurt uw aanvraag door naar de dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Wilt u uw aanvraag online indienen via de website van Justis? Dit kan alleen als de organisatie die om de VOG vraagt, zich heeft aangemeld bij COVOG;
 • Als u niet bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, doet u de aanvraag rechtstreeks bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van de Dienst Justis;
 • U neemt een geldig identiteitsbewijs mee;
 • Ook neemt u het ingevulde aanvraagformulier mee;
 • U betaalt direct bij de aanvraag.

Ik kan de VOG niet zelf aanvragen. Hoe kan ik dan de aanvraag doen?

Dan kunt u iemand machtigen. Deze persoon heeft een machtiging nodig met:

 • uw gegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats);
 • de gegevens van de gemachtigde (voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats);
 • uw handtekening;
 • een kopie van uw identiteitsbewijs;
 • een kopie van zijn/haar eigen identiteitsbewijs.

Wie voert het onderzoek uit en geeft de VOG af?

 • De Dienst Justis screent alle aanvragen voor een verklaring omtrent gedrag. Bij deze dienst vindt u aanvraagformulieren voor verschillende procedures.
 • De belangrijkste voorwaarde is dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel eens iets strafbaars gedaan? Dan bepaalt het COVOG of dit invloed heeft op uw nieuwe baan.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing van het COVOG?

Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit. Dit doet u bij het COVOG.

Wat is het adres van het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag?

Justis - afdeling COVOG

Postadres: Postbus 16115 - 2500 BC Den Haag

Telefoon: 088-9982200

Justis is ook bereikbaar via het contactformulier: https://justis.nl/contact/

Waar vind ik meer informatie?