Vluchtelingenpaspoort aanvragen, verlengen en ophalen

Vluchtelingen die in Nederland wonen en verblijven, kunnen een vluchtelingenpaspoort aanvragen. Hiermee kunt u naar het buitenland reizen. Het paspoort is in alle landen geldig, behalve in uw land van herkomst. Vaak heeft u ook een visum nodig.

Wat is belangrijk voor het aanvragen en verlengen van een reisdocument?

 • voor het aanvragen van een vluchtelingenpaspoort maakt u een afspraak met de afdeling Dienstverlening.
 • u bent in het bezit van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd. ( type III of type IV).
 • u vraagt het paspoort aan in de gemeente waar u woont.
 • het aanvragen en ophalen van uw document doet u zelf. Ook kinderen moeten bij het aanvragen en het ophalen aanwezig zijn.
 • voor de aanvraag neemt u uw (verlopen) vluchtelingenpaspoort mee.
 • indien u nog geen vluchtelingenpaspoort heeft dan neemt u een ander geldig identiteitsbewijs mee.
 • ook neemt u één nieuwe pasfoto mee die voldoet aan de eisen. De pasfoto moet pas zijn gemaakt en mag niet op het oude reisdocument staan.
 • in het paspoort worden uw vingerafdrukken opgenomen.
 • de geldigheid van het paspoort hangt af van het soort paspoort dat u krijgt. Het paspoort kan nooit langer dan 5 geldig zijn.
 • u betaalt direct bij de aanvraag.
 • uw paspoort ligt na 5 werkdagen voor u klaar.

Wat is belangrijk bij het aanvragen en verlengen van een vluchtelingenpaspoort voor kinderen?

 • Alleen als beide ouders het goed vinden mag een kind tot 18 jaar een paspoort aanvragen.
 • De ouders kunnen persoonlijk aan de balie hun toestemming geven. Of de ouders geven schriftelijk toestemming. Het identiteitsbewijs van degene die goedkeuring geeft is nodig.
 • Degene die goedkeuring geeft moet wel het gezag hebben. Ook als de ouders niet meer samen zijn, moeten zij nog wel samen toestemming geven.

Bent u uw paspoort kwijt?

Voordat u een aanvraag kunt doen, tekent u een verklaring bij de gemeente. Daarna kunt u direct een nieuw paspoort aanvragen. Als er sprake is van een diefstal of overval raden wij u aan om ook aangifte te doen bij de politie.

Welke regels gelden als een kind meereist met een ouder met een andere achternaam?

Heeft u als ouder een andere achternaam dan uw minderjarige kind? En reist u samen buiten het Schengengebied? De Koninklijke Marechaussee bekijkt of u echt de ouder van het kind bent. De controle is bedoeld om te voorkomen dat kinderen worden ontvoerd.

Denkt u dat iemand misbruik maakt van uw persoonlijke gegevens?

Ga meteen naar de politie en doe aangifte. Vraag bij de gemeente een nieuw paspoort aan. Neem het proces-verbaal mee bij de aanvraag. De gemeente noteert het nummer van uw oude paspoort.

Waar vindt u meer informatie?

Wat kost het?

Paspoort voor personen € 52,-

(art 5.4 tarieventabel)