Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de adresgegevens van onderstaande persoon/personen te wijzigen volgens artikel 2.21, 2.22 en 2.60 van de wet BRP. Na onderzoek is gebleken dat hij/zij niet meer woont/wonen op het adres waarop hij/zij in de basisregistratie personen van de gemeente Wijk bij Duurstede staat/staan ingeschreven. Dat wil zeggen dat hij/zij voor de gemeente, administratief gezien, verblijft/verblijven op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland woont/wonen. Hij/zij kan/kunnen dan geen beroep meer doen op de sociale voorzieningen in Nederland en ook geen officiële documenten aanvragen. Het betreft de volgende persoon/personen:

  • Naam: D.A. Machajek               
  • Geboortedatum: 13 juli 1971
  • Datum verzending voornemen: 6 maart 2019

  • Naam: R. Jolen                           
  • Geboortedatum: 10 september 1959
  • Datum verzending voornemen: 28 februari 2019


  • Naam: V. Papamargaritis           
  • Geboortedatum: 11 oktober 1976
  • Datum verzending voornemen: 21 februari 2019

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande persoon/personen verblijft/verblijven, neem dan contact op met team Dienstverlening van de gemeente Wijk bij Duurstede via info@wijkbijduurstede.nl of 0343 595 595. Als wij binnen vier weken na de datum van de verzending van het voornemen geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande persoon/personen uit.