Vreemdelingenpaspoort aanvragen, verlengen en ophalen

Als u de Nederlandse nationaliteit niet heeft, maar wel in Nederland woont en verblijft, kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Dit kan alleen als u kunt aantonen dat u geen paspoort kunt krijgen in het land waar u vandaan komt. Met het vreemdelingenpaspoort kunt u naar het buitenland reizen. Het paspoort is in alle landen geldig, behalve in het land waar u vandaan komt. Vaak heeft u daarnaast een visum nodig.


Wat is belangrijk voor het aanvragen en verlengen van een reisdocument?

 • voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort maakt u een afspraak met de afdeling Dienstverlening.
 • u bent in het bezit van een geldige verblijfsvergunning (type I of type II).
 • u kunt in uw eigen land geen paspoort aanvragen.
 • u vraagt het paspoort aan in de gemeente waar u woont.
 • u heeft geen vluchtelingenstatus.
 • het aanvragen en ophalen van uw document doet u zelf. Ook kinderen moeten bij het aanvragen en het ophalen aanwezig zijn.
 • voor de aanvraag neemt u uw (verlopen) vreemdelingenpaspoort mee.
 • indien u nog geen vreemdelingenpaspoort heeft dan neemt u een ander geldig identiteitsbewijs mee.
 • ook neemt u één nieuwe pasfoto mee die voldoet aan de eisen. De pasfoto moet pas zijn gemaakt en mag niet op het oude reisdocument staan.
 • n het paspoort worden uw vingerafdrukken opgenomen.
 • de geldigheid van het paspoort hangt af van het soort paspoort dat u krijgt. Het paspoort kan nooit langer dan 5 geldig zijn.
 • uw aanvraag wordt doorgestuurd aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij moeten toestemming geven voor uw vreemdelingenpaspoort.
 • u betaalt direct bij de aanvraag.

Wat is belangrijk bij het aanvragen en verlengen van een vreemdelingenpaspoort voor kinderen?

 • alleen als beide ouders het goed vinden mag een kind tot 18 jaar een paspoort aanvragen.
 • de ouders kunnen persoonlijk aan de balie hun toestemming geven. Of de ouders geven schriftelijk toestemming. Het identiteitsbewijs van degene die goedkeuring geeft is nodig.
 • degene die goedkeuring geeft moet wel het gezag hebben. Ook als de ouders niet meer samen zijn, moeten zij nog wel samen toestemming geven.

Bent u uw paspoort kwijt?

Voordat u een aanvraag kunt doen, tekent u een verklaring bij de gemeente. Daarna kunt u direct een nieuw paspoort aanvragen. Als er sprake is van een diefstal of overval raden wij u aan om ook aangifte te doen bij de politie.

Welke regels gelden als een kind meereist met een ouder met een andere achternaam?

Heeft u als ouder een andere achternaam dan uw minderjarige kind? En reist u samen buiten het Schengengebied? De Koninklijke Marechaussee bekijkt of u echt de ouder van het kind bent. De controle is bedoeld om te voorkomen dat kinderen worden ontvoerd.

Denkt u dat iemand misbruik maakt van uw persoonlijke gegevens?

Ga meteen naar de politie en doe aangifte. Vraag bij de gemeente een nieuw paspoort aan. Neem het proces-verbaal mee bij de aanvraag. De gemeente noteert het nummer van uw oude paspoort.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Voorkom fraude met uw identiteitsbewijs

KopieID app maakt misbruik met kopie identiteitsbewijs moeilijker

Wat kost het?

Paspoort € 52,-

(art 5.4 tarieventabel)