Vreemdelingenpaspoort aanvragen, verlengen en ophalen

Als u de Nederlandse nationaliteit niet heeft, maar wel in Nederland woont en verblijft, kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. U heeft een geldige verblijfsvergunning (type I of II).

U kunt alleen een paspoort aanvragen als u kunt aantonen dat u geen paspoort kunt krijgen in het land waar u vandaan komt.

Met het vreemdelingenpaspoort kunt u naar het buitenland reizen. Het paspoort is in alle landen geldig, behalve in het land waarvan u de nationaliteit bezit. U mag dus niet reizen naar het land van herkomst.

Vaak heeft u daarnaast een visum nodig.

Heeft u geen vreemdelingen status? Misschien komt u aanmerking voor een vluchtelingenpaspoort.

Wat is belangrijk voor het aanvragen en verlengen van een vreemdelingenpaspoort?

  • u heeft geen vluchtelingenstatus;
  • u vraagt het paspoort aan in de gemeente waar u woont;
  • u maakt hiervoor telefonisch een afspraak met team Dienstverlening. Het telefoonnummer is: 0343-595595;
  • het aanvragen en ophalen van uw document doet u zelf;
  • ook kinderen moeten zelf bij het aanvragen en het ophalen van hun eigen paspoort aanwezig zijn;
  • voor uw aanvraag neemt u altijd uw verblijfsdocument mee;
  • voor de aanvraag neemt u uw (verlopen) vreemdelingenpaspoort mee;
  • ook neemt u één nieuwe pasfoto mee die voldoet aan de eisen. De pasfoto moet pas zijn gemaakt en mag niet op het oude reisdocument staan;
  • in het paspoort worden uw vingerafdrukken opgenomen;
  • de geldigheid van het paspoort hangt af van het soort paspoort dat u krijgt. Het paspoort kan nooit langer dan 5 geldig zijn.
  • uw aanvraag wordt doorgestuurd aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij moeten toestemming geven voor uw vreemdelingenpaspoort;
  • u betaalt, bij voorkeur met de pin, direct bij de aanvraag;
  • het duurt twee tot vier maanden voordat uw vreemdelingenpaspoort klaar is. Wij nemen contact met u op zodra het paspoort binnen is.

Wat is belangrijk bij het aanvragen en verlengen van een vreemdelingenpaspoort voor kinderen?

  • alleen als beide ouders het goed vinden mag een kind tot 18 jaar een paspoort aanvragen;
  • de ouders kunnen persoonlijk aan de balie hun toestemming geven. Of de ouders geven schriftelijk toestemming. Deze toestemming schrijft u zelf of u gebruikt het formulier dat u vindt onder het kopje formulieren & documenten. Bij een schriftelijke toestemming moet er wel een kopie van het identiteitsbewijs zijn toegevoegd.;
  • degene die goedkeuring geeft moet wel het gezag hebben. Ook als de ouders niet meer samen zijn, moeten zij nog wel samen toestemming geven;

Is uw paspoort gestolen of bent u uw paspoort verloren/kwijt?

  • voordat u een aanvraag kunt doen, tekent u een verklaring bij de gemeente;
  • daarna kunt u direct een nieuw paspoort aanvragen;
  • als er sprake is van een diefstal of overval raden wij u aan om ook aangifte te doen bij de politie.

Waar kunt u pasfoto's laten maken?

  • Bij de Bruna boekwinkel zit een pasfoto-automaat hier kunt u zelf een pasfoto maken.
  • Bij het reisbureau Travel XL zit een fotograaf die voor u de pasfoto kan maken.
  • Het is niet mogelijk om een pasfoto te maken in het Huis van de Gemeente.
  • Lees de pasfoto richtlijnen om te bekijken aan welke eisen een pasfoto moet voldoen.

Welke regels gelden als een kind meereist met een ouder met een andere achternaam?

Heeft u als ouder een andere achternaam dan uw minderjarige kind? En reist u samen buiten het Schengengebied? De Koninklijke Marechaussee bekijkt of u echt de ouder van het kind bent. De controle is bedoeld om te voorkomen dat kinderen worden ontvoerd.

Denkt u dat iemand misbruik maakt van uw persoonlijke gegevens?

Ga meteen naar de politie en doe aangifte. Vraag bij de gemeente een nieuw paspoort aan. Neem het proces-verbaal mee bij de aanvraag. De gemeente noteert het nummer van uw oude paspoort.

KopieID app, maak een veilige kopie van uw identiteitsbewijs

Met de KopieID app kunt u in de kopie de identiteitsgegevens doorstrepen die organisaties niet nodig hebben of niet mogen verwerken. Ook zet u met de app een watermerk in de kopie met daarin het doel en de datum van de kopie. Komt de kopie dan ooit in handen van fraudeurs terecht, bijvoorbeeld door een hack? Dan is het dankzij de KopieID app moeilijker om ermee te frauderen. U leest er alles over op de website van de Rijksoverheid.

Waar vindt u meer informatie?

Wat kost het?

Vreemdelingenpaspoort € 52,-

(art 5.4 tarieventabel)