Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Vuur stoken

U mag geen vuur stoken in de open lucht. U kunt hiervoor een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Het verbod geldt niet voor rookwaren, kaarsen en vuur voor bakken en braden, als dit niet gevaarlijk is voor de omgeving. In bossen en natuurgebieden kan bijvoorbeeld een rookverbod gelden.

Wat kost het?

Het in behandeling nemen van een aanvragen van een stookvergunning € 74,75

(artikel 1.4 van de actuele tarieventabel behorende bij de legesverordening)

U levert bij uw aanvraag een verklaring over:

  • de reden
  • plaats
  • datum
  • tijdstip
  • doel
  • omvang

Termijn, bezwaar en beroep

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Aanvraagformulieren