Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Wet openbaarheid van bestuur (WOB-verzoek)

U mag de gemeente vragen om informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. Dit komt voort uit de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Het kan gaan om informatie over het beleid of uit andere documenten.

U kunt een WOB-verzoek niet per e-mail of fax indienen bij de gemeente Wijk bij Duurstede. Als u een WOB-verzoek wilt indienen, dan kunt u een brief sturen aan: gemeente Wijk bij Duurstede, ter attentie van het team Mens en Middelen, postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede.

Wie mag een verzoek indienen?

Iedereen kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten doen. Maar de gemeente hoeft niet alle documenten met u te delen. Uitzonderingen op de documenten die openbaar zijn, zijn bijvoorbeeld:

 • die over de staatsveiligheid gaan
 • waardoor de koning en regering in gevaar komen
 • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
 • waarin informatie staat over het privĂ©leven van anderen (Wet bescherming persoonsgegevens)

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten documenten niet of slechts gedeeltelijk openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • voorkennis voorkomen bij de aanvrager

Wat moet er in het verzoek worden vermeld?

Om te vragen om de documenten, geeft u mondeling of schriftelijk door:

 • waarover u informatie wilt hebben
 • welke documenten u wilt bekijken en
 • hoe u de documenten wilt bekijken of ontvangen

Wat is de procedure?

 • Uw verzoek om documenten dient u in bij de gemeente of bij een andere overheidsinstelling.
 • De gemeente laat binnen 4 weken, nadat zij uw verzoek heeft ontvangen, van zich horen.
 • Deze periode kan nog een keer verlengd worden met 4 weken.