Direct naar de hoofdinhoud van deze pagina

Zienswijze

Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan uw mening geven. Deze mening heet zienswijze. U kunt uw zienswijze bijvoorbeeld indienen als uw buurman bouwplannen heeft en u het daar niet mee eens bent. Of u bent het niet eens met een nieuw bestemmingsplan van de gemeente.

Wanneer kan ik een zienswijze indienen?

U kunt alleen een zienswijze indienen over ontwerpbesluiten en ontwerpplannen.

 • Dit zijn plannen die nog niet goedgekeurd zijn.
 • De gemeente laat via de website en huis-aan-huisbladen weten dat er nieuwe plannen of besluiten zijn.
 • De gemeente kan het besluit dan nog aanpassen.
 • De gemeente kan uw mening dus overnemen in het definitieve besluit. Maar dat hoeft niet.
 • Verschillende mensen kunnen met het plan of besluit te maken krijgen.
 • De gemeente kijkt naar hun belangen en neemt dan een beslissing.

Hoe dien ik een een zienswijze in?

 • U kunt uw zienswijze schriftelijk of mondeling doorgeven.
 • Het kan alleen mondeling als dit in de publicatie staat.

Wat vermeld ik in mijn schriftelijke zienswijze?

Zet het volgende in uw zienswijze:

 • uw naam en adres
 • het ontwerpplan of ontwerpbesluit waar u het niet mee eens bent (stuur bijvoorbeeld een kopie van het ontwerp mee of schrijf het dossiernummer op)
 • waarom u het niet eens bent met het ontwerp
 • de datum waarop u de zienswijze schrijft
 • uw handtekening
 • eventueel een schriftelijke machtiging met handtekening

Hoe kan ik een mondelinge zienswijze indienen?

Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven?

 • Maak dan een afspraak met de gemeente.
 • De gemeente maakt een verslag van uw mondelinge zienswijze.
 • Dit verslag ondertekent u.

Wat is de procedure

 • Dien uw zienswijze (schriftelijke of mondeling) in binnen 6 weken na publicatie van het ontwerpbesluit en ontwerpplan.
 • Van uw schriftelijke zienswijze krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • De gemeente stuurt u een persoonlijk bericht van het definitieve besluit.

Bezwaar en beroep

 • U kunt in beroep gaan tegen het definitieve besluit als u eerder uw zienswijze heeft gegeven. U gaat in beroep bij de rechtbank. Gaat het om een bestemmingsplan? Dan gaat u in beroep bij de Raad van State.
 • U heeft 6 weken de tijd om het beroepschrift in te dienen.
 • Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank op uw beroep? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van State.