Algemene vragen over de asielopvang op een schip

Vluchtelingen, asielzoekers, statushouders, azc's en COA- wat is wat?

Vluchtelingen zijn mensen die door oorlog of om andere redenen vrezen voor hun leven. Daarom vragen zij asiel aan in ons land. Vluchtelingen die asielaanvragen heten asielzoekers. Wie in Nederland asiel aanvraagt heeft recht op opvang. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) biedt die opvang.  Tijdens de behandeling van hun asielaanvraag vangt Nederland alle asielzoekers op in asielzoekerscentra (azc’s). Wanneer zij een verblijfsvergunning krijgen in Nederland noemen wij ze geen asielzoekers meer maar statushouders.  Vanaf dat moment hebben ze recht op een woning in Nederland.

De vraag naar asielopvangplekken is heel hoog. Deze aantallen lopen alleen maar verder op. Dit betekent dat alle gemeenten zich moeten inspannen om nieuwe opvangplekken te openen. Zo ook in onze gemeente. Het gemeentebestuur van Wijk bij Duurstede helpt graag mee, maar stelt wel voorwaarden in het proces. We wachten niet af tot we via de spreidingswet horen wat onze verplichtingen zijn. En halsoverkop te werk moeten gaan. De gemeente vindt het belangrijk om rekening te houden met de lokale inwoners. Daarom onderzoekt de gemeente nu alle mogelijkheden.

We gaan uit van een periode van meerdere jaren waarin we opvang bieden.

Als we kijken naar de spreidingswet (die nog niet aangenomen is), dan moet gemeente Wijk bij Duurstede aan 80-100 asielzoekers onderdak bieden in 2023. Daarnaast moet de gemeente zorgen voor woonruimte voor statushouders en vluchtelingen uit Oekraïne.

De gemeente wil vanuit menselijk oogpunt asielzoekers opvangen. Daarbij ziet zij opvang op een schip als de beste oplossing. Wijk bij Duurstede heeft veel ‘water’. Opvang op een schip is redelijk comfortabel. Ook hoeft de gemeente dan geen beroep te doen op de weinig beschikbare woningen.

We kijken goed naar de wetten en regels van het ministerie, de provincie, het COA en Rijkswaterstaat. We maken goede afspraken. Zo weten we zeker dat we de zaken goed regelen.

In het onderzoek naar een mogelijke aanmeerplek kijken we ook goed naar:

  • de mogelijke gevolgen voor buurtbewoners
  • de gevolgen voor de scheepvaart
  • of er voorzieningen in de buurt zijn.

De verkenning is nog pril. Daarom is er nog niks te zeggen over of, wanneer en waar een opvang opengaat.

Als er een schip komt, dan bepaalt het COA wie er op het schip komen. In ieder geval geen mensen uit ‘veilige landen’ en geen jongeren onder de 18 jaar. We nemen ook tips mee van gemeenten die al langere tijd met opvang op schepen werken. Zo kijken we of we een goede mix kunnen maken van mannen én vrouwen aan boord.