Vragen over asielzoekers en de noodopvang op een schip

Hoe komt de gemeente aan een schip?

Als het zover komt, dan regelt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) het schip.

Hoe groot is het schip? 

Op basis van ervaringen in andere gemeenten denken we aan een schip van ongeveer 80 meter lang en 9 meter breed.

Wie betaalt het schip? 

Het COA betaalt het schip.

Hoeveel mensen passen er op het schip?

Er kunnen ongeveer 100 mensen op het schip wonen.