Deze extreme periodes komen naar verwachting steeds vaker voor als gevolg van de klimaatverandering. Zo zien we steeds vaker lage rivierstanden op de Nederrijn en Lek. Hierdoor kan er onvoldoende water ingelaten worden naar het Kromme Rijngebied.

Tijdens de afgelopen droge zomers heeft het waterschap tijdelijke pompen moeten plaatsen om voldoende water via de Kromme Rijn te kunnen aanvoeren. Deze pompen houden dan de waterstanden in het Kromme Rijngebied, de stad Utrecht en de Vecht op peil.

Om voorbereid te zijn op droge periodes wil het waterschap toe naar een permanente oplossing om extra water in te laten. De aanleg van een gemaal in het Inundatiekanaal is als meest geschikte oplossing naar voren gekomen.

Vaststelling Voorkeursalternatief bouw nieuw gemaal

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft het zogenoemde Voorkeursalternatief vastgesteld voor de bouw van een nieuw gemaal in het Inundatiekanaal in Wijk bij Duurstede. Dit betekent dat er een plan op hoofdlijnen is voor de bouw. Het HDSR werkt de komende tijd dit verder uit naar een ontwerp.

Meer informatie

U vindt meer informatie over dit project op de website van het hoogheemraadschap. U kunt uw vragen ook stellen aan Jan Willem Vrolijk via jan-willem.vrolijk@hdsr.nl. Hij is Omgevingsmanager bij HDSR.