Wijk bij Duurstede - Amerongen

Het dijkversterkingstraject Wijk bij Duurstede – Amerongen heeft een totale lengte van 11 km. Het traject ligt in twee gemeenten: Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Bij dit project wordt de dijkversterking zoveel mogelijk gecombineerd met ruimtelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de herinrichting van de Lunenburgerwaard en mogelijkheden voor natuur en recreatie. Het project zit in de eindfase van de planuitwerkingsfase en loopt naar verwachting door tot 2027.

Kijk voor meer informatie op de website van het hoogheemraadschap.

Heeft u vragen over de Sterke Lekdijk?

Bel of mail dan met Margreet van Zee, Omgevingsmanager Hoogheemraadschap: 06 12 61 56 97 of sterkelekdijk@hdsr.nl.

Dijkversterking te volgen in de BouwApp

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) maakt gebruik van de BouwApp om het laatste nieuws over (deel)projecten van Sterke Lekdijk te delen. In de BouwApp wordt informatie gedeeld over de planning van de werkzaamheden aan de Lekdijk. Ook worden er korte nieuws- en voortgangsberichten geplaatst. De BouwApp wordt ingezet naast de al bestaande communicatiemiddelen die u gewend bent bij de diverse projecten van Sterke Lekdijk. 

U vindt de BouwApp in de appstore (Google, Apple of Windows)

Als u de app downloadt dan kunt u zoeken op Sterke Lekdijk en het project selecteren waarover u op de hoogte wilt blijven.

Website HDSR