Stand van zaken per juni 2016

De afgelopen maanden zijn er elke maand vergaderingen geweest met de projectgroep

Deze projectgroep bestaat uit 6 bewoners, Vereniging Natuur en Milieu, WijkNogLeuker en de gemeente. Tijdens deze avonden is er gesproken over de knelpunten en is er nagedacht en gediscussieerd over mogelijke oplossingen. Dit blijkt toch lastiger dan gedacht. Er zijn veel wensen en behoeften en die komen niet altijd overeen met elkaar of zijn niet altijd allemaal in te passen.