Stand van zaken per juni 2016

De afgelopen maanden heeft de project-groep er elke maand vergaderd

Deze projectgroep bestaat uit 6 bewoners, Vereniging Natuur en Milieu, WijkNogLeuker en de gemeente. Tijdens deze avonden bespraken wij de knelpunten en hebben wij  nagedacht en gediscussieerd over mogelijke oplossingen. Dit blijkt toch lastiger dan gedacht. Er zijn veel wensen en behoeften. Deze komen niet altijd overeen met elkaar of zijn niet altijd allemaal in te passen.

Bij de projectgroepoverleggen zitten ook:

 • groendeskundigen
 • landschapsarchitecten 
 • en verkeersadviseurs bij. 

Zij adviseren ons (kosteloos) en geven ons meer achtergrondinformatie mee.

Op dit moment werkt de projectgroep hard aan de verkeerskundige inrichting van de Zandweg. Als het verkeerskundig ontwerp af is gaat de projectgroep verder met het uitwerken van het groenplan. 

Op hoofdlijnen kunnen we al zeggen dat we vooral de snelheid op de Zandweg omlaag willen brengen. We willen dit echter doen zonder het aanbrengen van drempels, maar juist door het versmallen van de rijbaan en de weg wat meer te laten te laten slingeren. Samen met andere aanpassingen zoals:

 • extra oversteekplaatsen
 • een middenberm
 • nieuwe locaties voor de bushaltes 
 • en het aanpakken van de parkeerplaatsen

denken we een goede balans te hebben gevonden die zoveel mogelijk aan alle wensen tegemoet komt.

Het groenplan moet nog verder vorm krijgen. Hierbij geldt in ieder geval dat de Zandweg een groene inrichting krijgt. We kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. En het zelfbeheer of promotie van ‘de Wijkse identiteit’ staat centraal. Het idee hier is om een ritme in de bomenstructuur aan te brengen met mooie bomen in een laanstructuur. Hieronder gazon of struiken of, waar zelfbeheer mogelijk is, misschien haagjes of bloemperkjes of bloembakken.

Het groendeel en verkeersdeel voegen we samen in 1 conceptplan (tekening). Dit conceptplan zal na de zomer af zijn. We verwachten in september weer een bewonersinloopavond te organiseren waar u de plannen kunt bekijken. Natuurlijk kunt u hier:

 • vragen stellen aan de projectgroep.
 • misschien al laten weten of u een haag of bloemenvak in zelfbeheer wilt nemen.
 • een reactie geven op het conceptplan.

Na deze avond gaan wij het plan verder aanpassen en daarna op de website plaatsen.

Nadat het plan helemaal klaar is gaan we dit gedetailleerd verder uitwerken. Daarnaast maken we een raming. Met deze raming kijken we wat er nodig is om dit plan tot uitvoering te brengen. Ook bekijken we hoeveel jaar we hiervoor nodig hebben. Dit hangt natuurlijk af van:

 • het beschikbare budget (of eventuele extra financiële middelen die de gemeenteraad ter beschikking wilt stellen)
 • en eventuele procedures of vergunningen. 

Kortom, het project vordert gestaag!

Heeft u nog u vragen of opmerkingen?

Mail dan naar: info@zandwegwijk.nl