Reconstructie Koninginnebuurt

Vernieuwing is nodig

De inrichting (zoals de bestrating) van de Margrietlaan, Julianalaan (het deel ten oosten van de Margrietlaan), Irenelaan, Beatrixlaan en een deel van de Marijkelaan in Langbroek is al 30 jaar oud. Vernieuwing hiervan is daarom nodig.   
Ook is de riolering in de Beatrixlaan, Irenelaan en Margrietlaan (ten noorden van de Julianalaan) verouderd. Deze vervangen we door een gescheiden stelsel. Dat betekent dat er straks twee rioleringsbuizen onder de straat liggen. Eén is voor (vies) afvalwater en één voor het regenwater. Op de webpagina 'Projectgebied' ziet u een kaartje van het gebied dat we gaan aanpakken.

Bekijk het projectgebied (png, 389 KB)

Wij houden u op de hoogte

Via deze webpagina vindt u informatie, nieuwsberichten, de planning en gepubliceerde documenten zolang het project duurt.

Door het coronavirus houden we voorlopig geen bijeenkomsten met grotere groepen. We bekijken nog op welke andere manieren we u zo goed mogelijk kunnen informeren. In elk geval krijgt u van ons bij belangrijk nieuws een brief.

We hebben niet alleen met u, maar ook met een paar groepen te maken. Denk hierbij aan bedrijven in uw wijk en het Dorpsplatform. Met hen houden we individuele gesprekken. Zij ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Voor dit project noemen we uw wijk de Koninginnebuurt. Die naam komt u vanaf nu vast vaker tegen. We weten dat uw wijk in de volksmond Oranjebuurt wordt genoemd. Maar we willen graag verwarring voorkómen met de wijk Oranjehof, vandaar deze projectnaam.

Bekijk hieronder het laatste nieuws

Naar het overzicht