Reconstructie Koninginnebuurt

Vernieuwing is nodig

De inrichting (zoals de bestrating) van de Margrietlaan, Julianalaan (het deel ten oosten van de Margrietlaan), Irenelaan, Beatrixlaan en een deel van de Marijkelaan in Langbroek is al 30 jaar oud. Vernieuwing hiervan is daarom nodig.   
Ook is de riolering in de Beatrixlaan, Irenelaan en Margrietlaan (ten noorden van de Julianalaan) verouderd. Deze vervangen we door een gescheiden stelsel. Dat betekent dat er straks twee rioleringsbuizen onder de straat liggen. Eén is voor (vies) afvalwater en één voor het regenwater. Op de webpagina 'Projectgebied' ziet u een kaartje van het gebied dat we gaan aanpakken.

Bekijk het projectgebied (png, 389 KB)

Wij houden u op de hoogte

Via deze webpagina vindt u informatie, nieuwsberichten, de planning en gepubliceerde documenten zolang het project duurt.

Door het coronavirus houden we voorlopig geen bijeenkomsten met grotere groepen. We bekijken nog op welke andere manieren we u zo goed mogelijk kunnen informeren. In elk geval krijgt u van ons bij belangrijk nieuws een brief.

We hebben niet alleen met u, maar ook met een paar groepen te maken. Denk hierbij aan bedrijven in uw wijk en het Dorpsplatform. Met hen houden we individuele gesprekken. Zij ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.

Voor dit project noemen we uw wijk de Koninginnebuurt. Die naam komt u vanaf nu vast vaker tegen. We weten dat uw wijk in de volksmond Oranjebuurt wordt genoemd. Maar we willen graag verwarring voorkómen met de wijk Oranjehof, vandaar deze projectnaam.

Bekijk hieronder het laatste nieuws

Henzen Wegenbouw heeft de bewoners van de Koninginnebuurt een brief (pdf, 91 KB) gestuurd met daarin de planning van de afrondende fase van de werkzaamheden.

Via twee bewonersbrieven heeft aannemer Henzen Wegenbouw de inwoners geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden in de Koninginnebuurt.

Aannemersbedrijf Henzen wegenbouw is maandag 25 oktober gestart met de werkzaamheden aan de riolering in de Koninginnebuurt in Langbroek.

Aannemer Van den Heuvel is bijna klaar met de werkzaamheden van de nutsbedrijven (gas, water en elektra). De gemeente heeft het ontwerp van de nieuwe inrichting klaar en er is een aannemer gekozen: Henzen Wegenbouw B.V. uit Veenendaal. Op maandag 18 oktober 2021 start aannemer Henzen Wegenbouw B.V. met de werkzaamheden. De aannemer vertelt u graag meer over deze werkzaamheden en wat dit voor u betekent. 

Brief start werkzaamheden (pdf, 439 KB) Tekening nieuwe inrichting (pdf, 808 KB) Observatie- zichttoets van het kruispunt (pdf, 1 MB)

Voordat de gemeentelijke werkzaamheden beginnen voeren de nutsbedrijven onderhouds-werkzaamheden uit aan haar kabels en leidingen. Door deze werkzaamheden nu uit te voeren, voorkomen wij overlast en hinder in de toekomst.

Bekijk de werkzaamheden nutsbedrijven (pdf, 235 KB)

Onderstaand vindt u de vragen en antwoorden die de gemeente heeft opgesteld naar aanleiding van de digitale informatiebijeenkomst voor de Koninginnebuurt in Langbroek op 3 februari.

Vragen en antwoorden 3 februari 2021 (pdf, 72 KB)

Op woensdag 3 februari hebben wij een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd. U vindt de presentatie van deze avond hieronder.

Heeft u vragen?

Mail dan naar Eddie Wienk, via e.wienk@wijkbijduurstede.nl of  bel met 0343- 595 595.

Presentatie bijeenkomst 3-2-2021 (pdf, 4 MB)

Op woensdag 3 februari om 20.00 uur organiseren wij de digitale informatiebijeenkomst. Bij deze bijeenkomst leggen wij het ontwerpvoorstel en de werkzaamheden uit. Ook geven wij informatie over de resultaten van de vragenlijst en de planning. Verder kunnen er vragen gesteld worden en willen wij samen kiezen wat voor soort nieuwe bomen in uw buurt komen.

Na de digitale informatiebijeenkomst plaatsen wij onze gehouden presentatie ook direct op de website. Ontvangt u de presentatie en het ontwerpvoorstel liever via de post of heeft u voor nu al vragen? Mail dan met Eddie Wienk, via e.wienk@wijkbijduurstede.nl of bel met 0343- 595 595.

Ontwerpvoorstel werkzaamheden (jpg, 11 MB) 18-02-2021:Bewonersbrief ontwerpvoorstel (pdf, 95 KB)

Wij hebben maar liefst 60 ingevulde vragenlijsten mogen ontvangen. Daar zijn we heel blij mee!

De resultaten hebben wij verwerkt in één duidelijk document. U vindt dit document onderaan deze webpagina. Ontvangt u liever het document met resultaten via de post? Bel dan met: 0343 - 595 595. 

Hoe ziet het vervolg eruit?

Naast de uitkomst van de vragenlijst, hebben wij gesproken met:

  • bedrijven in uw wijk
  • het Dorpsplatform
  • de Provincie Utrecht
  • de nutsbedrijven (gas, elektriciteit en water).

Met al deze informatie maken wij nu een eerste ontwerpvoorstel, of voorontwerp. We hopen u eind dit jaar dat voorontwerp en een planning van de uitvoering te kunnen presenteren. Daarbij krijgt u ook te zien welke informatie wij meenemen en welke informatie niet, en waarom. Hoe wij dit presenteren hangt uiteraard nog af van de ontwikkeling van het coronavirus.

Brief omwonenden oktober 2020 (pdf, 114 KB) Resultaten vragenlijst (pdf, 1,015 KB)