Fase 2

Na het online onderzoek volgen verdiepende gesprekken met inwoners over de uitkomsten van dit onderzoek

De gemeenteraad gebruikt de uitkomsten van het onderzoek samen met de adviezen uit de verdiepende gesprekken om plannen te maken over schone energie. Wilt u aan deze gesprekken deelnemen? Vul dan onderstaand formulier in. Als u zich aanmeldt voor de vervolggesprekken neemt de gemeente voor de zomer contact met u op over het vervolg.

In Fase 2 kiezen we op basis van de uitkomsten uit fase 1 een aantal technieken waarover we verder in gesprek gaan met inwoners en ondernemers van Wijk bij Duurstede. Het doel is om met de gekozen technieken een routekaart te maken naar een energieneutraal Wijk bij Duurstede.

Hoe verhoudt dit participatietraject zich tot het plan van de provincie om meer windmolens te plaatsen?

De provincie Utrecht heeft eind vorig jaar onderzocht welke plekken in de regio het meest geschikt zijn voor windmolens. Uit de plekken die naar voren zijn gekomen, zit ook een locatie in de gemeente Wijk bij Duurstede. Langs het Amsterdam-Rijnkanaal ten westen van de gemeente is volgens het onderzoek een kansrijke plek in de provincie om windenergie op te wekken.

De provincie is het bevoegd gezag voor windmolens groter dan 5 MW. Dat betekent dat de provincie plekken mag aanwijzen om windmolens te realiseren. Het heeft de voorkeur van de provincie dat gemeenten zelf met windenergie aan de slag gaan. De gemeente moet daarom aan de provincie Utrecht laten weten of ze het bevoegd gezag wil worden voor deze plek. Door bevoegd gezag te zijn, heeft een gemeente meer lokale controle over de randvoorwaarden. Bijvoorbeeld over de hoogte van de windturbines, de maximale hoeveelheid slagschaduw en de opbrengst voor omwonenden.  Gemeenten hebben zes maanden de tijd om hierover te beslissen. Het participatietraject geeft de gemeente input voor deze beslissing.

Meer info over de windmolenlocaties Projectpagina Windenergie provincie