Provinciale plannen

In het voorjaar van 2024 hield de gemeente een raadpleging onder haar inwoners over duurzame energieopwek. Hierbij werd hen gevraagd wat zij belangrijk vinden en waar zij zich zorgen over maken bij het opwekken van duurzame energie.

Kort vóór deze raadpleging kondigde de provincie aan dat zij op zoek zou gaan naar geschikte plekken voor windturbines in de provincie Utrecht. Daarom heeft de gemeente vragen over windturbines toegevoegd aan de enquête.

Op 2 juli 2024 besloot de gemeenteraad dat zij windenergie mogelijk wil maken in het kansrijke gebied waarbij zij het bevoegd gezag bij de Provincie laat.