Broekweg

Toekomstbestendig bedrijventerrein Broekweg

Fijn als u de vragenlijst voor ons in wilt vullen

Op Broekweg - Langshaven is een traject gestart om het bedrijventerrein te verduurzamen en toekomstbestendig maken. De eerste stap is een verkenning naar de kansen en mogelijkheden voor (grootschalige) energiebesparing. Het gaat om verminderen van warmte én elektragebruik in gebouwen en bij productieprocessen. Daarbij wordt ook gekeken naar de kansen om energie op te wekken, op te slaan en tussen ondernemers “uit te wisselen”. 

Samenwerking

Het project is een samenwerking van de ondernemersvereniging OKW, stichting parkbeheer (SPBW) en de gemeente Wijk bij Duurstede. De uitvoering ligt bij onderzoeksbureaus (een gecombineerde aanpak van Transitiemakers en Procap). Zij inventariseren de behoeftes bij de ondernemers, de gezamenlijke kansen en zoeken naar collectieve oplossingen.

Om de goed in te spelen op de behoeftes bij de ondernemers vragen wij u of u de enquête in wilt vullen. Hiermee inventariseren wij de huidige stand van zaken, de ambities en de wensen van elke ondernemer en kunnen we een passend plan maken. De antwoorden van deze enquête worden vertrouwelijk behandeld.

U kunt de enquête invullen tot en met 31 maart 2023. Hartelijk dank!

Enquête