Hiermee wordt de kwaliteit van beide omgevingen kwalitatief sterk verbeterd en wordt voldaan aan de ambitie van de gemeente om meer woningen te bouwen. Voor beide locaties wordt hoog ingezet op de landschappelijke inpassing van de plannen. 

Uitwerking van de plannen

Sinds 2019 zijn de plannen verder uitgewerkt naar een haalbaar scenario, waarmee het gemeentebestuur in september 2023 instemde. Aan de Ossenwaard zijn nu 34 woningen gepland in diverse categorieën. Beneden – bovenwoningen voor starters en senioren, rijwoningen, 2^1 kapwoningen en 2 vrijstaande woningen. Deze ontwikkeling past goed binnen de plannen voor het gebied, dat al in de Omgevingsvisie Stedelijk gebied uit 2021 aangemerkt is als een goede plek om huizen te bouwen. Het volgt dus het beleid van de gemeente. Maar er zijn ook extra regels: er moet een plan komen om ervoor te zorgen dat het woningbouwplan goed in het landschap past en er kwalitatief goed uitziet.

Het Stedenbouwkundig Ontwerp

De initiatiefnemer heeft een mooi ontwerp gepresenteerd voor het terrein aan de Ossenwaard. De Ossenwaard wordt gekenmerkt door bebouwing met boerenerven. Het idee is om op de bouwlocatie het (gezellige) boerenerf weer terug te brengen in het landschap. Daarom krijgt het plan een boerenerf-inrichting aan de straatzijde, waarbij de karakteristieke woonboerderij behouden blijft. Verder op het terrein komt er een woonhof. Het plan krijgt een groene omzoming. Hiermee ontstaat er een kwalitatieve verbetering voor de woonomgeving.

In de zomer van 2024 worden de plannen uitgewerkt naar een omgevingsplan.