Windenergie in de provincie

Momenteel gaat de ontwikkeling van windenergie in de provincie niet snel genoeg om de gestelde doelen uit de Regionale Energie Strategie (RES) te halen. De provincie vindt het belangrijk om naast energie van de zon ook windenergie op te wekken. Om altijd voldoende duurzame energie op te wekken, is zowel zon als wind nodig. Als de zon niet schijnt, dan waait het meestal wel. En als het niet waait, dan schijnt de zon vaak. Daarnaast belasten windmolens de schaarse netcapaciteit minder dan bijvoorbeeld een zonnepark of zonnedak. Daarbij neemt een zonnepark meer fysieke ruimte in dan een windmolen.

Om windenergie mogelijk te maken, heeft de provincie Utrecht een uitgebreid onderzoek (de PlanMER Windenergie) laten uitvoeren naar de milieueffecten van windmolens. Om te zorgen dat de mening van inwoners is meegenomen, betrok de provincie inwoners via een online raadpleging. Die werd door bijna 7000 deelnemers ingevuld. Daarnaast maakte de provincie gebruik van een burgerforum. Met de raadpleging en het forum konden inwoners hun mening geven over wat zij belangrijk vinden bij bepalen van geschikte plekken voor windmolens. Deze resultaten nam de provincie mee in de afweging om tot de meest kansrijke plekken te komen.

Gebied bij Amsterdam-Rijnkanaal in Wijk bij Duurstede aangewezen als kansrijke plek

De provincie Utrecht heeft kansrijke plekken aangewezen voor de opwek van windenergie. Dit heeft de provincie gedaan om de opwek van windenergie sneller mogelijk te maken en zo tijdig de RES doelen te halen. Langs het Amsterdam-Rijnkanaal in het westen van Wijk bij Duurstede is volgens de provincie een kansrijke plek om windenergie op te wekken.

Vervolg

Medio 2024 gaat de provincie samen met alle gemeenten kijken of de RES-regio's op koers liggen om de RES-doelstellingen te halen vóór 2030. Mocht dat niet zo zijn, dan zal de provincie voor het aanvullende deel zelf in die regio gebiedsprocessen starten om windenergie mogelijk te maken binnen één of meer van de meest kansrijke gebieden. Als het er op aankomt dat de provincie projectbesluiten moet nemen, kijkt de provincie alleen naar de meest kansrijke gebieden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over traject van de provincie en de totstandkoming van de kansrijke gebieden voor windenergie? Kijk op de webpagina ‘Windenergie’ van de provincie Utrecht.