December 2022

De gemeente stuurt een antwoord aan de provincie

Hierin staat dat de gemeente Wijk bij Duurstede alle doelen uit de Regionale EnergieStrategie (RES 1.0) heeft gehaald. Ze vraagt de provincie om bij de gemeenten die nog niet aan hun opgaven voldoen, aan te dringen op een invulling hiervan.

Wijk bij Duurstede heeft als ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Zie pagina 8 van de raadsagenda.

De gemeente start nu zelf een participatietraject op met de samenleving. Hiermee onderzoekt de gemeente de (on)mogelijkheden en eventuele randvoorwaarden van duurzame opwek. Medio 2023 moet de manier van participeren bekend zijn.

Project Duurzaam 2030