Februari 2023

De provincie werkt aan een Milieu Effect Rapport (MER) windlocaties te kunnen kiezen

Om te komen tot het MER, wordt eerst een ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gemaakt. Deze komt ter inzage te liggen. In de NRD is te lezen welke milieueffecten onderzocht worden, hoe dit gebeurt en voor welke gebieden.  De provincie stelt het NRD vast. Daarna kan gestart worden met het echte onderzoek naar de milieueffecten. De provincie Utrecht verwachten dat dit halverwege 2023 is.

De provincie laat milieuonderzoek doen. Hiermee moet duidelijk worden in welke gebieden windenergie mogelijk is

Bekijk de kennisgeving windenergie (pdf, 436 KB)