Juli 2022

De provincie Utrecht roept gemeenten op om meer windprojecten uit te voeren

Naar verhouding zijn er in de regio nu meer zon- dan windprojecten. Volgens de provincie is meer windenergie nodig om in de toekomst aan de energievraag te voldoen.
Zon en wind zijn vullen elkaar aan. Als de zon niet schijnt, dan waait het meestal wel. En als het niet waait, dan schijnt de zon vaak. Ook belasten windmolens de schaarse netcapaciteit minder dan bijvoorbeeld een zonnepark of zonnedak. Daarbij neemt een zonnepark meer fysieke ruimte in dan een windmolen.
De provincie Utrecht kan plekken aanwijzen voor windopwek. Dit doet ze als er niet proactief vanuit gemeenten voldoende plannen komen voor de opwek van windenergie.