Maart 2023

Provincie Utrecht zoekt plekken voor windturbines in de provincie

De provincie Utrecht zoekt naar technisch geschikte plekken voor windturbines in de hele provincie. Hiervoor werkt ze aan een Milieu Effect Rapport (MER). De stap ervoor is het vaststellen van een Nota Reikwijdte Detailniveau (NRD). Deze ligt nog tot en met 5 april ter inzage.

In de NRD is te lezen welke gevolgen voor het milieu onderzocht worden. Ook staat hierin hoe dit gebeurt en voor welke gebieden. U kunt de notitie bekijken en hierop reageren door een zienswijze in te dienen bij de provincie. Zienswijzen kunnen leiden tot aanpassingen in de uiteindelijke uitvoering van de milieuonderzoeken. 

Onderzoek door onafhankelijk bureau

Als de NRD later dit jaar wordt vastgesteld, starten de milieuonderzoeken door een onafhankelijk bureau. Het bureau stelt de MER op met informatie uit de Nota Reikwijdte Detailniveau.

Deze Ontwerp NRD en het participatieplan dat hierbij hoort, ligt tot en met woensdag 5 april 2023 ter inzage via de website van de provincie Utrecht onder ‘Kennisgeving Windenergie’. De papieren stukken zijn te bekijken in het provinciehuis aan de Archimedeslaan 6 in Utrecht. 

Een zienswijze indienen

Iedereen kan tot en met 5 april een reactie geven via: windenergie@provincie-utrecht.nl. Of door het formulier op de website van de provincie in te vullen. Ook een mondelinge reactie is mogelijk. Maak hiervoor een afspraak door te bellen naar 030 258 91 11. Vraag naar een medewerker van het team energietransitie. 

Alle reacties worden door de provincie verwerkt en beantwoord in een Nota van beantwoording. Samen met de Ontwerp NRD en het advies van de commissie voor de MER, vormt dit de basis voor het planMER.