Uitleg flexwonen Het Kleine Ros

Flexwonen gaat over flexibele woonoplossingen die redelijk snel kunnen worden gebouwd. Flexwoningen staan voor 10 tot 15 jaar op een plek. Daarna komen ze ergens anders te staan. De bewoners van flexwoningen krijgen door hier te wonen de tijd om een vaste woning te zoeken. 

Dit is nog niet bekend. Het worden geen containerwoningen, maar echte, kleine woningen. Als we zeker weten welke flexwoningen in onze gemeente komen te staan, plaatsen we hier tekeningen of foto’s van.

In Wijk bij Duurstede gaat het om 50 flexwoningen op het terrein van de voormalige manege Het Kleine Ros, Trekweg 1.

Het is de bedoeling dat de flexwoningen tot maximaal 15 jaar op het terrein van Trekweg 1 staan. Dat hangt ook af van hoe snel de woningbouw start in De Geer III. Binnen 15 jaar verplaatsen we de flexwoningen.

Dat moeten we nog afspreken. De meeste bewoners gaan door naar een gewone woning of zelf kiezen voor een andere woning. Dit blijkt uit de praktijk in het land. Ook bestaat de kans dat een deel van de woningen een nieuwe plek in De Geer III krijgt. Dan kan een deel van de bewoners mee verhuizen.

De woningen zijn minstens net zo duurzaam als gewone woningen. Ze worden eigenlijk allemaal ‘nul op de meter’. Bij het bouwen zijn herbruikbare materialen (veel hout) gebruikt.

Op dit moment nog niet, omdat dit het eerste project flexwonen in Wijk bij Duurstede is.

Daarover moeten we nog afspraken maken.

Met de woningcorporaties Viveste en Heuvelrug Wonen.

 Ja, flexwoningen voldoen aan het bouwbesluit.