Bent u tussen 31 januari en 16 maart 2022 in onze gemeente komen wonen?

  • Het kan dan zijn dat u nog moet stemmen in uw oude gemeente.
  • Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling (31 januari 2022) officieel staat ingeschreven bepaalt waar u moet stemmen.
  • Op dit adres ontvangt u ook de stempas.
  • U mag ook iemand uit uw oude gemeente machtigen om namens u te stemmen.