De stempas

Woont u in de gemeente Wijk bij Duurstede?

U ontvangt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing op uw adres de stempas.

 • Met een stempas mag u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen.
 • U neemt de stempas op de dag van de verkiezing mee naar het stembureau.
 • Bij het stemmen neemt u ook een identiteitsbewijs mee.
  • Dat mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.
  • Dit wil zeggen dat deze in ieder geval geldig moet zijn tot 17 maart 2017!

Kunt u niet zelf stemmen?

 • U kunt er dan voor kiezen om dit bij volmacht door een andere kiezer te laten doen.

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u deze kwijt?

U kunt tot uiterlijk vrijdag 11 maart 2022, 17.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij team Dienstverlening.

Vindt u toch nog uw “oude” stempas terug?

U mag daar dan niet meer mee stemmen. U mag alleen nog stemmen met de nieuwe stempas.

Bent u tussen 31 januari en 16 maart 2022 in onze gemeente komen wonen?

 • Het kan dan zijn dat u nog moet stemmen in uw oude gemeente.
 • Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling (31 januari 2022) officieel staat ingeschreven bepaalt waar u moet stemmen.
 • Op dit adres ontvangt u ook de stempas.
 • U mag ook iemand uit uw oude gemeente machtigen om namens u te stemmen.