Gemeentelijk stembureau

Wat is een gemeentelijk stembureau?

Voor elke verkiezing stelt het college van burgemeester en wethouders (B&W) een gemeentelijk stembureau (GSB) in. Het GSB heeft als taak om tijdens een openbare zitting de uitkomsten van de verkiezing op gemeentelijk niveau vast te stellen.

Uit hoeveel leden bestaat het GSB?

  • Het GSB bestaat uit minimaal vijf leden.
  • Een van de leden is de voorzitter en minimaal één lid is de plaatsvervangende voorzitter.

Wat is de taak van het GSB?

Op de avond van de stemmen tellen de stembureaus de stemmen per lijst én per kandidaat. De taak van het GSB is om de volgende dag tijdens een openbare zitting de processen-verbaal van alle stembureaus te controleren. Bij (vermoedelijke) fouten telt het GSB; de stemmen van dat stembureau geheel of gedeeltelijk opnieuw. Het GSB corrigeert eventuele fouten in een zogenaamd corrigendum.

Vaststellen stemmen door het GSB

Op 16 maart 2023 heeft het GSB de stemmen in een openbare zitting vastgesteld.

Op 17 maart 2023 heeft het GSB alle processen-verbaal (evt. met de corrigendum):

  • van de verkiezing voor de Provinciale Staten naar het Centraal Stembureau (CSB) in Utrecht gebracht. De gemeente Utrecht is het CSB voor de provincie Utrecht.
  • van de waterschapsverkiezing naar het Centraal Stembureau (CSB) in Houten gebracht. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is het CSB voor de waterschapsverkiezing.

Het CSB zal alle processen-verbaal controleren.

PV vaststellen stemmen PS door GSB (pdf, 12 MB) PV vaststellen stemmen WS door GSB (pdf, 8 MB)