Gemeentelijk stembureau

Wat is een gemeentelijk stembureau?

Voor elke verkiezing stelt het college van burgemeester en wethouders (B&W) een gemeentelijk stembureau (GSB) in. Het college heeft gekozen om de stemmen van deze verkiezing centraal te gaan tellen. Dit houdt in dat aan het eind van de verkiezingsdag de stembureauleden de stemmen op partijniveau tellen. Het GSB zal dan de dag erna de stemmen tellen op kandidaatniveau.

Nadat alle stemmen zijn geteld maakt het GSB het proces-verbaal op. Daarna verwerkt het GSB de uitslagen in de OSV (Ondersteunende Software Verkiezingen)

Uit hoeveel leden bestaat het GSB?

  • Het GSB bestaat uit minimaal vijf leden.
  • Een van de leden is de voorzitter en minimaal één lid is de plaatsvervangende voorzitter.

Centraal tellen van de stemmen

  • Op donderdag 6 juni 2024 tellen de stembureauleden vanaf 21.00 uur de stemmen per partij. U mag hierbij zijn. Het tellen vindt plaats op de stembureaus.
  • Op vrijdag 7 juni 2024 telt het GSB vanaf 9.00 uur de stemmen per kandidaat. U mag hierbij zijn. Het tellen vindt plaats in het Huis van de Gemeente.

10 juni - 9.00 uur hervatting openbare zitting GSB

Nadat in alle lidstaten van de Europese Unie de stembureaus zijn gesloten mag het GSB het proces-verbaal opmaken van het vaststellen van de uitslag van de stemming in de gemeente.

Is de zitting van het GSB openbaar?

Ja.

  • De zitting van het GSB is in het Huis van de Gemeente vanaf 9.00 uur. 
  • U mag bij het tellen van de stembiljetten en het in voeren van de getelde stemmen in het OSV aanwezig zijn.
  • U mag geen overlast veroorzaken.