Bent u tussen 30 januari en 15 maart 2023 in onze gemeente komen wonen?

  • Het kan dan zijn dat u nog moet stemmen in uw oude gemeente.
  • Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling (30 januari 2023) officieel staat ingeschreven bepaalt waar u moet stemmen.
  • Op dit adres ontvangt u ook de stempas.
  • U mag ook iemand uit uw oude gemeente machtigen om namens u te stemmen.