Uitslag raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 21 maart 2018

  • Voor: 5.442
  • Tegen: 4.814

Opkomstpercentage: 58,02%

Uitslag referendum Wiv per stembureau (pdf, 33 KB)