Veelgestelde vragen over de noodopvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede

Sinds 27 augustus vangt de gemeente Wijk bij Duurstede tijdelijk een groep asielzoekers op in de korfbalhal op sportpark Mariënhoeve.

Na een periode van een aantal weken opvang op sportpark Mariënhoeve in de gemeente, vertrekt de groep asielzoekers naar een nieuwe opvanglocatie binnen de regio.

Op deze pagina staan veelgestelde vragen en antwoorden over de noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede.

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Stuur dan een mail aan communicatie@wijkbijduurstede.nl. Wij proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. 

De opvang van asielzoekers vraagt veel voorbereiding. Als er een geschikte locatie is gevonden, moet deze woonklaar zijn voor een grote groep. Dat lukt begin oktober. Door de groep asielzoekers ongeveer een week langer bij ons te laten verblijven, zorgt dat er ook voor dat ze voor een langere periode op een nieuwe locatie in onze regio kunnen verblijven.

We zorgen er met de nieuwe afspraken voor dat de groep asielzoekers voor een langere periode elders in de regio een plek krijgt en warm wordt ontvangen. Wij zijn blij dat we hieraan kunnen bijdragen rekenen ook op begrip van onze inwoners.

De veiligheidsregio (VRU) regelt de opvang van asielzoekers bij gemeenten. Het is aan de VRU of aan de betreffende gemeente om te beslissen of zij daarover communiceren. Uitgangspunt voor Wijk is dat de groep asielzoekers waarvoor wij nu zorgdragen op een menselijke en warme manier elders wordt ontvangen. Dat is nu afgesproken en ook nog in de regio.

De opvang in Ter Apel voor asielzoekers zit overvol. Wat we ook vinden van dit probleem: gemeenten doen wat zij kunnen om mensen zo humaan mogelijk op te vangen. Er wordt qua opvang steeds meer aan gemeenten gevraagd en van gemeenten verwacht. Het zal dus zeker vaker voorkomen dat ook andere gemeenten asielzoekers gaan opvangen.

De bedoeling is dat deze asielzoekers uiteindelijk in een asielzoekerscentrum (AZC) gaan wonen. Dat kan overal in Nederland zijn. Daar kan de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) hun asielaanvraag beoordelen. Eerder gingen vluchtelingen meteen na registratie in een AZC wonen, maar deze zitten vol. Daarom vraagt het COA samen met de veiligheidsregio’s aan gemeenten ook crisisnoodopvang te organiseren. Bijvoorbeeld in sporthallen zoals op sportpark Mariënhoeve.

Nee. We zouden het verschrikkelijk hebben gevonden als deze mensen langer buiten hadden moeten slapen in een onveilige sfeer zonder eten en sanitair.

Stichting Wijksport denkt vanaf het eerste uur met ons mee. Zij zorgen ervoor dat de sporters weten waar zij aan toe zijn en dat zij kunnen blijven sporten. Stichting WijkSport is ermee akkoord gegaan dat de asielzoekers een week langer in de sporthal blijven. Direct na vertrek van de groep, start de afbouw van de opvanglocatie, zodat de sporters er gebruik van kunnen maken voor de start van het winterseizoen.

Wij zijn zeer dankbaar voor de meedenkkracht van Wijksport en het begrip van de sporters voor de zaak.

Er is altijd kans op herhaling. Zeker als de nood zo hoog is. Nu ligt er geen concrete vraag.

Elke plaatsing van een groep asielzoekers vraagt om voorzieningen, zoals bijvoorbeeld extra sanitair dat erbij moet komen, voeding, lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg en veiligheid. Om de inzet zo efficiënt mogelijk te laten zijn, werkt het COA/VRU met groepen van minimaal 100 personen.

Dat kan. De veiligheid van inwoners van Wijk bij Duurstede is topprioriteit van de gemeente. Ervaart u gevoelens van onveiligheid? Dan kunt u zich aanmelden via communicatie@wijkbijduurstede.nl om hierover met ons in gesprek te gaan.

26 augustus is binnen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de schrijnende situatie in Ter Apel besproken. De burgemeesters spraken af om hier gezamenlijk verantwoordelijkheid in te nemen door deze groep onder de gemeenten te laten rouleren. Diezelfde avond had de voorzitter van de VRU het dringende verzoek aan gemeente Wijk bij Duurstede om een groep van 100 asielzoekers vanaf zaterdag tijdelijk op te vangen. Zij waren vrijdag naar de Jaarbeurs gebracht maar konden daar maar 1 nacht blijven. Het college van burgemeester en wethouders heeft vanuit hun humanitaire plicht om mensen in nood te helpen, onder randvoorwaarden, besloten om de groep tijdelijk op te vangen op de Marienhoeve. Binnen een tijdsbestek van 24 uur zag de gemeente geen andere geschikte locatie.

Maandag 29 augustus kwamen meldingen binnen van overlast. Daarop zijn aanhoudingen verricht. Deze personen zijn in detentie gezet en daarna overgedragen aan het COA.

Donderdagavond 1 september hebben twee asielzoekers zich misdragen op de Markt in Wijk bij Duurstede. Daarbij is een aanhouding verricht. Zij keren niet meer terug naar Wijk bij Duurstede.

Er is 24/7 beveiliging aanwezig in de hal en op het terrein. De gemeente heeft zichtlijnen gecreëerd door het groen op het terrein te snoeien en extra verlichting aan te brengen. Dit bleek niet voldoende omdat een klein groepje vluchtelingen zich schuldig maakte aan criminele activiteiten. Daarom is op 30 augustus de veiligheid opgeschaald met:

  • Er lopen extra boa’s in de stad, die nauw samenwerken met de politie en vragen van inwoners kunnen beantwoorden.
  • Er zijn extra agenten in Wijk bij Duurstede. Zij zijn aanwezig op drukke plekken in de stad. 
  • De groep asielzoekers is door de VRU, beveiliging en politie extra gescreend op potentiële overlastgevers. Deze personen worden vanaf 31 augustus einde van de middag overgebracht naar een andere locatie.
  • Ook is afgesproken dat mensen uit veilige landen niet in Wijk bij Duurstede worden opgenomen.  Er blijft een groep over van 86 personen.
  • Twee extra agenten rijden als noodachtervang op meldingen.
  • De Veiligheidsregio zorgt voor een continue (24/7) bezetting van 10 beveiligers in en rond de sporthal.
  • De veiligheidsregio informeert de asielzoekers in de crisisopvang elke dag opnieuw over regels en gewenst gedrag. Bij ontsporingen grijpen we direct in.

Er worden 84 mannen opgevangen van zeer diverse afkomst. De grote groep is in de leeftijd tussen 20 en 40 jaar. Maar ook nog jongere en oudere mensen maken deel uit van de groep. Er zitten sinds 31 augustus geen mensen uit veilige landen meer in de groep.

Zij worden opgevangen op sportpark Mariënhoeve in de korfbalhal.

Nee, zij hoeven niet op een bepaalde tijd binnen te zijn, er is geen avondklok. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft vanuit hun humanitaire plicht om mensen in nood te helpen, onder randvoorwaarden, besloten om een groep asielzoekers tijdelijk op te vangen op de Marienhoeve. Dit besluit heeft het college moeten nemen binnen een tijdsbestek van 24 uur. In die tijdsspanne zag zij geen andere geschikte locatie. Het sportpark is gelegen op enige afstand van een woonwijk. Voorzieningen zijn geregeld door de VRU. Ook de 24/7 beveiliging, woonbegeleiders en locatiecoördinator. Omdat veiligheid voorop staat, zijn de veiligheidsmaatregelen op 30 augustus flink aangescherpt.  

Voor de asielzoekers zouden slechts 2 toiletten beschikbaar zijn op de crisisopvanglocatie op sportpark Mariënhoeve. Deze indruk ontstond in de raadsvergadering van 20 september. De enige momenten waarop dit klopte, waren in de eerste opvangweek op de maandag- en donderdagavond tijdens de korfbaltrainingen. De locatiemanager van de Veiligheidsregio Utrecht  (VRU) regelde een andere kleedkamer met toiletten voor de spelers. Dat gebeurde in overleg met de korfbalvereniging. 

Op alle andere momenten in en na de eerste week, hebben de bewoners de beschikking gehad over 4 toiletten. Daarnaast zijn er 4 kleedkamers met elk 6 douches voor de asielzoekers. Dit aantal is afgestemd met de GGD regio Utrecht. 
De VRU koos ervoor deze voorzieningen niet uit te breiden. De reden hiervoor waren de hoge extra kosten en de beperkte duur van de opvang. 
Het aantal beschikbare toiletten en douches valt binnen de normen van de GGD. Wel is het advies om meer toiletten beschikbaar te hebben. Daarom komen er op 22 september 2 toiletten bij, waardoor er in totaal 6 toiletten zijn voor de bewoners.

Nee, het sanitair is gescheiden.

De opvang is in beginsel voor de duur van 4 weken. Deze groep gaat rouleren. Dat betekent dat een andere gemeente de groep overneemt. Hierbij wordt gezocht naar een goede balans met zo weinig mogelijk verplaatsingen voor deze mensen.

Op 1 en 2 september zijn er 4 inloopmomenten geweest. Burgemeester en/of wethouders waren aanwezig om met inwoners in gesprek te gaan. Heeft u de inloopmomenten gemist en wilt u praten over de veiligheid?  Ervaart u een gevoel van onveiligheid? Dan kunt u zich aanmelden via communicatie@wijkbijduurstede.nl om hierover met ons in gesprek te gaan.

Er is een grote groep vrijwilligers die activiteiten aanbiedt. Er wordt volop gesport. Er zijn veel spellen gebracht door onze inwoners en er wordt Nederlandse les gegeven. De gemeente is de vrijwilligers(organisaties), lokale organisaties en verenigingen zeer dankbaar voor hun hulp.

Ja, dat mogen ze. Ze moeten zich net als ieder ander gedragen. Heeft u het idee dat er ongepast gedrag plaatsvindt? Dan kunt u dat melden via telefoonnummer 06-34 57 77 46.

Nee, er worden geen Oekraïners opgevangen op Mariënhoeve.