Urgentieverklaring

Een urgentieverklaring is alleen voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. Met deze urgentieverklaring krijgt iemand voorrang bij het toewijzen van een sociale huurwoning.

  • Het beëindigen van een relatie in combinatie met de dagelijkse zorg voor kinderen onder de 18 jaar.
  • Financiële problemen buiten uw schuld om.
  • Medische problemen.

U kunt een urgentieverklaring krijgen als:

  • u in de gemeente woont.
  • u zelfstandig woont in een woning in de woningmarktregio..
  • u bewijs heeft dat u eerst zelf naar een oplossing heeft gezocht.
  • een verhuizing binnen zes maanden nodig is.
  • u bewijs heeft dat het u niet lukt om binnen 6 maanden zelf een geschikte woning te vinden.
  • uw inkomen niet hoger is dan € 44.659.

Voor de gemeente Wijk bij Duurstede behandelt Het Vierde Huis de urgentieaanvragen

Het klantcontactcentrum van WoningNet kan u namens Het Vierder huis meer informatie geven. Bel voor vragen met 0900-260 00 60 op maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur. 

Afspraak maken met Het Vierde Huis Contactformulier Het Vierde Huis