Informatie voor zorgaanbieders - huishoudelijke ondersteuning

De gemeente is op basis van de wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor:

  • de organisatie en financiering van ondersteuning.
  • de zorg voor zelfstandig wonende, kwetsbare inwoners.

De gemeente koopt daarom de zorg, die nodig is, in bij professionele zorgaanbieders. Het college van burgemeester en wethouders heeft een overeenkomst opgesteld. Hierin staan de  afspraken tussen de gemeente en zorgaanbieders voor het leveren en de betaling van de huishoudelijke ondersteuning (voorheen "hulp bij het huishouden"). Deze overeenkomst is ingegaan op 1 januari 2017.