Stichting Binding

Stichting Binding voert een groot aantal zorg- en welzijnstaken uit voor de gemeente. Zij zijn het centrum voor Zorg en Welzijn in Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede. Vrijwilligers en professionals werken samen aan de missie: Inwoners van de gemeente stimuleren en in staat stellen om maximaal mee te doen!

Neem contact op met Stichting Binding als u vragen heeft over:

 • wonen
 • werk en inkomen,
 • het op orde krijgen van uw financiën
 • (jeugd)hulp
 • jeugd en gezin
 • echtscheiding (Startpunt Scheiden)
 • zorg
 • welzijn
 • buurtbemiddeling/burenoverlast/burenruzie
 • geestelijke gezondheidszorg/psychische hulp/Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

Bij Stichting Binding regelt u uw ondersteuning dicht bij huis. U bepaalt samen of u aanspraak kunt maken op een bepaalde voorziening of ondersteuning. En zo ja, welke vorm van ondersteuning bij uw vraag aansluit. Samen kijkt u naar:

 • wat u zelf kunt doen
 • waar uw familie, vrienden of vrijwilligers een rol kunnen spelen
 • en waar Stichting Binding, zo nodig, bij moet ondersteunen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Steenstraat 14a (in het Huis van de Gemeente met de ingang aan de zijkant)
3961 VP  Wijk bij Duurstede

Postadres

Postbus 66
3960 BB Wijk bij Duurstede

0343-473 070
info@stichting-binding.nl
website: Stichting Binding

Openingstijden

Maandag t/m donderdag van 08.30 - 16.30 uur
Vrijdag van 08.30 - 12.30 uur

Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld:

 • Hulp van een vrijwilliger.
 • Gebruik van een maaltijdservice voor de persoon voor wie u zorgt. U hoeft dan niet meer elke dag hoeft te koken.
 • Praten en ervaringen delen met andere mantelzorgers.

Blijkt na het onderzoek dat u het probleem niet kunt oplossen met mensen in uw omgeving of algemene voorzieningen?

Vraag dan bij Stichting Binding een maatwerkvoorziening aan. Dit is bijvoorbeeld:

 • hulp in de huishouding
 • kortdurend verblijf of een dagbesteding voor de mantelzorgontvanger.

Stichting Binding beslist welke voorziening u krijgt. Wel mag u een persoonlijk plan inleveren, waarin u aangeeft welke hulp u nodig denkt te hebben.

Stichting Binding kan om een eigen bijdrage vragen

Dit is afhankelijk van uw (gezamenlijk) inkomen en vermogen.

Stichting Binding kan u bijvoorbeeld helpen bij:

Buurtbemiddeling is voor alle inwoners van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek. U kunt Buurtbemiddeling inschakelen bij beginnende huis-tuin-en keukenconflicten, zoals:

 • geluidsoverlast/burenoverlast/burenruzie
 • rommel in het trappenhuis of plantsoen
 • harde muziek
 • overhangende takken
 • blaffende honden
 • vernieling
 • vreemde gewoonten
 • stank van huisdieren
 • parkeeroverlast
 • pesterijen enzovoort

Verbonden Buurt – Buren helpen buren!

Verbonden Buurt verbindt mensen! In Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek zijn Burenteams. In sommige buurten zijn de Burenteams al actief. Alle Burenteams samen heten Verbonden Buurt. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Binding.

Startpunt Scheiden

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft een Startpunt Scheiden. Hier kunnen inwoners naartoe met hun vragen en voor hulp bij echtscheiding.

Website Stichting Binding

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet.

Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend psychische hulp nodig heeft?

Doe dan een melding in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). 

Meldpunt psychische hulp/verward gedrag Meer informatie WvGGZ Rijksoverheid

Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Het kan zijn dat het geven van deze zorg te zwaar wordt.

Als mantelzorger kunt u dan (tijdelijk) ondersteuning krijgen

Vraagt dit aan bij Stichting Binding. Samen onderzoekt u wat de mogelijkheden zijn en kijkt u naar:

 • wat u zelf kunt doen
 • waar mensen uit uw omgeving u bij kunnen helpen.
Meer informatie leest u op MantelzorgNL Website Rijksoverheid

Wijk bij Duurstede vergrijst. En daardoor krijgen ook steeds meer mensen te maken met dementie. Dan moet er vaak veel geregeld worden. Niet alleen medische zaken, maar ook op het gebied van bijvoorbeeld ondersteuning, welzijn, wonen..

Gelukkig is er veel zorg in Wijk bij Duurstede, die (beginnend) dementerenden en hun mantelzorgers kunnen gebruiken. Alle informatie, zoals telefoonnummers en (e-mail)adressen van nuttige organisaties staan vanaf nu in een handig boekje. 

Het boekje 'Hulp bij dementie in de gemeente Wijk bij Duurstede’ geeft info waar ieder wat aan heeft

Plaatselijke zorgmedewerkers hebben geholpen met het verzamelen van informatie. Hierdoor sluit de inhoud van het boekje aan op wat inwoners willen weten, als zij te maken krijgen met dementie.

Wethouder Wil Kosterman is blij met het informatieboekje: ‘Het is fijn als inwoners met dementie zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Dan is het heel belangrijk dat ze goede informatie hebben om dat mogelijk te maken. Ook voor mantelzorgers staat veel informatie in het boekje. Zij kunnen een steuntje in de rug vaak goed gebruiken. Dit boekje helpt daarbij.’

Waar kunt u het boekje ophalen?

Het boekje is gratis op te halen bij bijvoorbeeld:

 • het Huis van de Gemeente
 • de bibliotheken
 • Stichting Binding

Wie hebben meegewerkt aan boekje?

Studente Eva Ursem heeft het boekje namens de gemeente gemaakt. Daarnaast hebben de volgende plaatselijke zorgmedewerkers eraan meegewerkt:

 • Mendy Derksen (ergotherapeute bij fysiotherapie Weustink)
 • de casemanagers dementie
  • Mary Miltenburg (Buurtzorg)
  • José Heij (Buurtzorg)
  • Coby van Wijngaarden (Vitras).
 • Gonny Olthof van de Wijkse Adviesraad Sociaal Domein

Heeft u vragen of opmerkingen over het boekje?

Geef dit door aan Stichting Binding. Bel met 0343- 473 070 of mail naar mantelzorg@stichting-binding.nl.

Boekje wegwijs met dementie (pdf, 4 MB)