Stembureaus in de gemeente

U mag met de stempas in elk stembureau in de gemeente stemmen. De stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Waar vindt u de stembureaus?

Locatie adres kern
Huis van de Gemeente (2x) Karel de Grotestraat 30 Wijk bij Duurstede
E&E Gasthuis Gansfortstraat 4 Wijk bij Duurstede
Basisschool De Wegwijzer
(locatie Zonnewijzer)
Zonnewijzer 1-3 Wijk bij Duurstede
Revius Lyceum Remus 4 Wijk bij Duurstede
Basisschool De Wegwijzer Karolingersweg 147 Wijk bij Duurstede
Basisschool De Horn Overloop 2 Wijk bij Duurstede
Brede school Het Anker Hordenweg 7 Wijk bij Duurstede
Basisschool De Regenboog Dukdalf 28 Wijk bij Duurstede
't Dorpshuys (2x) C.B. Kentiestraat 2 Cothen
Dorpshuis Prinsenplein 3 Langbroek

(Beeldtitel: Stembureaus. Mensen staan in een stembureau. Een man en een vrouw legen een stembus. Een rood ingekleurd stemvakje. Een man:)

RUSTIGE MUZIEK

MANNENSTEM: Nederland telt ongeveer 10.000 stembureaus.
Die zijn vaak gevestigd in openbare gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen.
Maar we kennen tegenwoordig ook stembureaus op bijzondere locaties zoals winkelcentra en NS-treinstations.
Zelfs mobiele stembureaus komen tegenwoordig voor.

(Beeldtekst: Toegankelijkheid.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Stembureaus moeten allemaal goed toegankelijk zijn voor kiezers.
Kiezers moeten deze stemlokalen kunnen vinden en van belang is dat de bewegwijzering goed is.

(Diverse bordjes met 'Stembureau' en daaronder een pijl.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

De Kieswet bepaalt dat ten minste 25 procent van alle stemlokalen geschikt moet zijn voor kiezers met een fysieke beperking.
Dat betekent dus: geen drempels bij de ingang en het liefst ook een parkeervoorziening voor gehandicapte kiezers.

(Beeldtekst: Stembureauleden.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Als de kiezer dan binnenkomt in het stemlokaal ziet hij achter de tafel stembureauleden.
Dat zijn vrijwilligers, benoemd door het college van burgemeester en wethouders.
Ze zijn geïnstrueerd door de gemeente en kennen alle procedures van de Kieswet.
Ze zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde in het stemlokaal.
Ze mogen geen blijk geven van hun politieke voorkeur want in het stemlokaal moet de kiezer in alle rust en kalmte zijn stem kunnen uitbrengen.
Flyeren en campagnevoering, dat mag buiten het stemlokaal maar niet binnen het stemlokaal.

(Beeldtekst: Kiesraad. www.kiesraad.nl.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER EN STOPT DAN