Stemmen bij volmacht

Kunt u niet zelf stemmen?

Laat dan een andere kiezer voor u stemmen

U kunt gemakkelijk een andere kiezer uit de gemeente machtigen.

U heeft hiervoor twee mogelijkheden:

1. de onderhandse volmacht

 • Vul het volmachtbewijs op de achterkant van uw stempas in.
 • Geef gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
 • Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. 

Wilt u toch liever zelf stemmen? 

U kunt de onderhandse volmacht weer intrekken. Vraag uw stempas weer terug aan de gemachtigde.

2.  de schriftelijke volmacht

U vraagt deze schriftelijk aan:

Gebruik hiervoor het formulier "verzoek om bij volmacht te stemmen" (pdf, 205 KB).

Stuur het formulier naar:

Gemeente Wijk bij Duurstede
t.a.v. team verkiezingen
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

 • Het formulier moet uiterlijk maandag 3 juni 2024, 17.00  bij de gemeente binnen zijn.
 • Stuur een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.
 • Heeft u uw stempas al ontvangen? Stuur deze mee met het formulier.
 • Staan wij uw verzoek toe dan ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.

Of u lever het formulier persoonlijk in bij de balie van het Huis van de Gemeente

 • Dit kan tot uiterlijk maandag 3 juni 2024, 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn. 
 • Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee.
 • Heeft u uw stempas al ontvangen? Neem deze ook mee.
 • Staan wij uw verzoek toe dan ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.

Let op: een schriftelijke volmacht kunt u niet meer intrekken. Uw stempas is namelijk ongeldig gemaakt. Het volgnummer staat op de lijst met ongeldige stempassen. U kan niet meer zelf stemmen of een vervangende stempas krijgen.

De stempas wordt uiterlijk op 23 mei 2024 bij u thuis bezorgd

Wilt u voor die datum al iemand machtigen? Dien uw verzoek om te stemmen bij volmacht schriftelijk bij ons in.

Wilt u iemand machtigen die in een andere gemeente woont? 

Ook dit kunt u persoonlijk of schriftelijk bij ons aanvragen.

Staan wij uw verzoek tot stemmen bij volmacht toe?

 • Uw stempas is dan niet meer geldig.
 • Het volgnummer van uw stempas staat op de lijst met ongeldige stemmen.
 • U kan uw stempas niet meer gebruiken om te stemmen.

Wat zijn de voorwaarden van stemmen bij volmacht?

 • Elke kiezer mag maximaal voor 2 andere kiezers stemmen.
 • Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Voorkom misbruik met kopieën van uw identiteitsbewijs

Wij adviseren u daarom het volgende bij het maken van een kopie van uw identiteitsbewijs:

 • Zet op de kopie dat het een kopie is.
 • Zet de kopie dat deze bedoeld is voor het afgeven van de volmacht.
 • Zet de datum waarop u deze de kopie afgeeft op de kopie.
 • Streep het Burgerservicenummer (BSN) op de kopie door. (Doe dit ook in de strook nummers onderaan het ID-bewijs).

(Beeldtitel: Volmachtverlening. Iemand vult iets in. Op een bord staat de tekst: Ingang Stembureau. Een vrouw steekt een biljet in een stembus. Een man loopt naar een huis. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: In Nederland kan een kiezer die zelf niet kan stemmen bij een verkiezing, bijvoorbeeld omdat hij ziek is of op vakantie gaat, een andere kiezer vragen om voor hem te gaan stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht.

(Een vrouw sluit haar voordeur. Beeldtekst: Stempas omzetten in volmachtbewijs.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Leo gaat op vakantie. Hij heeft zijn buurvrouw Claudia gevraagd om voor hem te gaan stemmen. Om bij volmacht voor Leo te kunnen stemmen, moet het volgende gebeuren: Leo vertelt Claudia op wie hij zijn stem wil uitbrengen.
CLAUDIA: Ja, prima.
VOICE-OVER: Daarna vult Leo op de achterkant van zijn stempas alle gegevens in die nodig zijn voor de volmacht. Hij zet zijn handtekening en vraagt Claudia om dat ook te doen.
CLAUDIA: Dan moet ik daar tekenen, hè.
VOICE-OVER: Om op de verkiezingsdag per volmacht voor Leo te kunnen stemmen, heeft Claudia de ingevulde stempas en een kopie van een identiteitsbewijs van Leo nodig. Het is ook toegestaan om een kopie van het identiteitsbewijs op een tablet of mobiel te laten zien.

(Claudia wijst naar de kopie op haar mobiel. Beeldtekst: Dag van de stemming.)

Op de verkiezingsdag gaat Claudia naar het stembureau. Claudia kan alleen per volmacht voor Leo stemmen als ze tegelijkertijd ook haar eigen stem uitbrengt voor dezelfde verkiezing. Ze moet ook in dezelfde gemeente wonen als Leo.

(Claudia loopt een gebouw in.)

CLAUDIA: Deze is voor mijzelf.
VOICE-OVER: Bij het stembureau overhandigt Claudia de twee stempassen en identiteitsbewijzen aan de medewerkers van het stembureau.
MEDEWERKER: Ja. CLAUDIA: En deze is van mijn buurman, de volmacht, en een kopie van de legitimatie.
MEDEWERKER: Dank u wel.
VOICE-OVER: Deze controleren de documenten van haarzelf en die van Leo. Een identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezingen maximaal vijf jaar verlopen zijn.

(Een medewerker geeft Leo's stempas aan de man naast hem.)

Claudia kan ook de kopie van het identiteitsbewijs van Leo tonen op haar tablet of mobiel. Uiteraard moet de kopie wel goed leesbaar zijn.

(De medewerker bekijkt de kopie.)

Als alle documenten zijn gecontroleerd, ontvangt Claudia de twee stembiljetten en kan gaan stemmen.

(Claudia staat in een stemhokje. Beeldtekst: Samenvatting. Voorwaarden stemmen bij volmacht.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Als een kiezer niet in de gelegenheid is om op een verkiezingsdag te gaan stemmen, benadert die persoon zelf iemand om voor hem te gaan stemmen. De kiezer geeft aan op welke kandidaat hij wil dat er gestemd wordt.
De kiezer vult alle gegevens op de achterkant van de stempas in, zet zijn handtekening, vraagt de gemachtigde om ook zijn handtekening te zetten en zorgt voor een kopie van zijn identiteitsbewijs.
De gemachtigde kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde kan per verkiezing maximaal twee volmachtstemmen namens anderen uitbrengen.
Wilt u een volmacht verlenen terwijl u uw stempas nog niet ontvangen heeft, of wilt u een volmacht verlenen aan iemand die buiten uw gemeente woont, dan kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen.

(Claudia steekt twee biljetten in een stembus. Vervolgens zwaait ze even naar de medewerkers van het bureau en loopt dan weg. Op een witte achtergrond staat in blauwe letters: www.kiesraad.nl.)

RUSTIGE MUZIEK

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER TOT HET EIND VAN HET PROGRAMMA