Stemmen bij volmacht

Kunt u niet zelf stemmen?

Laat dan een andere kiezer voor u stemmen

U kunt gemakkelijk een andere kiezer uit uw gemeente machtigen.

 • Vul het volmachtbewijs op de achterkant van uw stempas in. (Dit noemen we een onderhandse volmacht.)
 • Geef gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
 • Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. 

Staan wij uw verzoek tot stemmen bij volmacht toe?

 • Uw stempas is dan niet meer geldig.
 • Het volgnummer van uw stempas staat op de lijst met ongeldige stemmen.
 • U kan uw stempas niet meer gebruiken om te stemmen.

Wilt u de volmacht persoonlijk aanvragen?

 • U vraagt een volmacht persoonlijk aan bij de balie van het Huis van de Gemeente. Dit kan tot uiterlijk 17.00 uur op de vrijdag voor de verkiezingsdag.
 • Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee.
 • Heeft u uw stempas al ontvangen? Neem deze ook mee.
 • Staan wij uw verzoek toe dan ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.

Wilt u de volmacht schriftelijk aanvragen?

 • Gebruik het formulier "verzoek om bij volmacht te stemmen".
 • Het formulier moet uiterlijk de vrijdag voor de verkiezingsdag de gemeente binnen zijn.
 • Stuur een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.
 • Heeft u uw stempas al ontvangen? Stuur deze mee met het formulier.
 • Staan wij uw verzoek toe dan ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.

Wat zijn de voorwaarden van stemmen bij volmacht?

 • Elke kiezer mag maximaal voor 2 andere kiezers stemmen.
 • Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd tegelijk met de eigen stem uitbrengen.
 • Heeft u een volmacht gegeven? U kunt deze niet meer intrekken.
 • Heeft u een onderhandse volmacht gegeven? U kunt deze wel intrekken door dit op de stempas door te halen.