Privacyverklaring

De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonsgegevens is belangrijk. De gemeente Wijk bij Duurstede, als verwerkingsverantwoordelijke, gaat daarom heel zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. We houden ons daarbij aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring staat hoe we dat doen, voor welke doelen we de gegevens verwerken en op basis van welke wettelijke grondslag we die gegevens vastleggen. Ook leest u wat uw rechten zijn, zoals inzage, correctie en het indienen van klachten. Daarnaast leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens beveiligen.

Wilt u weten welke persoonsgegevens we van u hebben?

Kijk dan in het Verwerkingsregister (pdf, 469 KB). Daarin kunt u ook lezen waarom we deze gegevens nodig hebben, voor welke doelen we ze vastleggen en voor hoe lang.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring?

Mail dan naar: fg@wijkbijduurstede.nl of bel met: 06-51 13 5393

Ook kunt u schriftelijk reageren:

Gemeente Wijk bij Duurstede
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

De inhoud van de privacyverklaring kan wijzigen. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen om op de hoogte blijven van eventuele wijzigingen.