Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Wijk bij Duurstede vindt het belangrijk dat de gemeentelijke website voor iedereen toegankelijk is.

Wat is digitale toegankelijkheid?

Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de samenleving. Gebruikmaken van de mogelijkheden die het internet, computers en smartphones ons bieden hoort daar natuurlijk bij. Juist daarom is het belangrijk dat digitale dienstverlening toegankelijk is voor iedereen.

Miljoenen Nederlanders hebben één of meerdere beperkingen. Denk daarbij aan mensen die blind of slechtziend zijn of kleurenblind; doof of slechthorend; motorisch beperkt, autistisch of laaggeletterd. En deze groep groeit. Ook het aantal ouderen groeit. Er komen meer migranten die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn.

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Gemeente Wijk bij Duurstede streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening. Dit in overeenstemming met het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website van de gemeente Wijk bij Duurstede.  

De links waarop de inhoud van de website van de gemeente Wijk bij Duurstede te vinden is:

De website voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen, status: B. De website is in juni 2023 getoetst op toegankelijkheid. 

Bij de doorontwikkeling van de gemeentelijke website houden wij uiteraard rekening met de toegankelijkheidseisen.

Het hoofdomein wordt dagelijks getoetst door Siteimprove op o.a. toegankelijkheid.

Website Wijkvernieuwt.nl

Notubiz (raadsinformatiesysteem)

Op het moment loopt er een aanbestedingstraject voor een raadsinformatiesysteem. Daarom heeft de gemeente Wijk bij Duurstede Notubiz niet laten testen op toegankelijkheid. Zodra een nieuwe raadsinformatiesysteem gebruikt wordt zullen wij dit systeem laten testen op toegankelijkheid.

Website Werkenbijgemeentewijkbijduurstede.nl

De website werkenbijgemeentewijkbijduurstede.nl is gebouwd door Jobsrepublic. Gemeente Wijk bij Duurstede heeft deze website (nog) niet laten testen op toegankelijkheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’ staat op de website van Officiële bekendmakingen.nl. 

  • De website wijkbijduurstede.nl is op 5 juni 2023 getoetst op toegankelijkheid. De toetsing is uitgevoerd door Toegankelijk Online.
    Bekijk de rapportage.
     
  • De website wijkvernieuwt.nl is op 5 juni 2023 getoetst op toegankelijkheid. De toetsing is uitgevoerd door Toegankelijk Online.
    Bekijk de rapportage.

Op de website wijkbijduurstede.nl kunt u doorklikken naar formulieren die gemaakt zijn in het Zaaksysteem. Deze formulieren zijn toegankelijk. Tot op heden voldoet het Zaaksysteem aan de WCAG richtlijnen. Zaaksysteem.nl voert in het 4e kwartaal een extra toegankelijkheidscheck uit en zal eventuele bevindingen oplossen. Dit project zal uiterlijk 31-12-2020 klaar zijn.  

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren op onze website? 

Bel dan 0343-595 595

We helpen u graag verder!

U kunt online een afspraak maken voor de dienstverlening aan de balie. De gemeente en de leverancier werken op dit moment aan een plan voor het toegankelijk maken van de afsprakenmodule.

Wilt u een afspraak maken en lukt het niet online?

Bel dan: 0343-595 595 voor een afspraak

Gemeente Wijk bij Duurstede verklaart dat maatregelen genomen worden om de website te laten voldoen aan het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’.  

Deze verklaring is opgesteld op 15-09-2020 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van de gemeente Wijk bij Duurstede: Judith de Jonge, gemeentesecretaris.

Hier leggen wij uit waarom de website van de gemeente Wijk bij Duurstede nu nog niet aan de in het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’ gestelde eisen voldoet.

PDF-gebruik

We proberen het gebruik van PDF's zo veel mogelijk te beperken, maar door de aard van ons werk is dit niet altijd mogelijk. PDF's worden volgens de toegankelijkheidsstandaard PDF/A gepubliceerd. Uitzonderingen hierop zijn:

  • PDF's die dienen als voorbeeld van een brochure, folder, banier, enzovoort. Deze PDF's zijn geen informatiedragers in die zin dat ze informatie bevatten die ook al op de website staat vermeld.
  • PDF's die door derden zijn aangeleverd.

Wij checken de huidige PDF’s op onze website en proberen deze zoveel mogelijk om te zetten naar webpagina’s.

Gemeente Wijk bij Duurstede laat haar websites scannen en toetsen op digitale toegankelijkheid. Deze bevindingen worden gedeeld met de betrokken leveranciers. In goed overleg wordt bepaald welke acties nodig zijn om de websites in toegankelijkheid te verbeteren. Een en ander is afhankelijk van de kosten die hiervoor gemaakt moeten worden en of het binnen de planning van de leveranciers past.

Gemeente Wijk bij Duurstede hecht veel waarde aan duidelijke communicatie naar onze inwoners. Daarom controleren wij steeds of webpagina’s op www.wijkbijduurstede.nl voldoen aan de richtlijnen voor helder schrijven. Op onze webpagina kunnen bezoekers meer lezen over duidelijke taal.

Alle ambtenaren van de gemeente Wijk bij Duurstede hebben de beschikking over de tool ‘Klinkende Taal’ in zowel Word als in het e-mailprogramma Outlook. Zijn zinnen te lang? Gebruiken we moeilijke woorden of lijdende vormen? Schrijven we lange alinea’s of maken we taal- en stijlfouten? Klinkende Taal streept aan in onze teksten wat er beter kan. En geeft alternatieven waarmee we onze teksten direct verbeteren. Klinkende Taal zorgt dat onze teksten het juiste taalniveau hebben zodat iedereen onze teksten begrijpt.

De gemeente Wijk bij Duurstede werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van onze digitale dienstverlening door continue monitoren en verbeteren van de website. SiteImprove is een tool die ons helpt om knelpunten -ook op het gebied van toegankelijkheid- in kaart te brengen en op te lossen.

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op met het team Communicatie. Stuur uw mail naar: 

communicatie@wijkbijduurstede.nl