Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein speelt een belangrijke rol binnen de gemeente Wijk bij Duurstede. Deze raad zorgt dat de kwaliteit van hulp aan inwoners gewaarborgd wordt. 

Wat is de taak van de Adviesraad Sociaal Domein?

  • Geeft als onafhankelijke partij, gevraagd en ongevraagd, advies over gemeentelijk beleid op het gebied van het Sociaal Domein.
  • Werkt nauw samen met belangengroepen en organisaties binnen de gemeente die hulp aan inwoners bieden.
  • Denkt samen na over nieuw op te stellen beleid en de uitvoering daarvan. Waar kan het nog beter en op welke manier?

Naast deze adviserende en controlerende functie kan de raad ook zelf actief met ideeën komen.

Maatschappelijke Agenda 2023-2027

Ambitie en kaders voor het Sociaal Domein

De Maatschappelijke Agenda (MAG) is sinds 2018 hét beleidskader voor het sociaal domein. Niet alleen rond de wettelijke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van jeugd, zorg en participatie (Jeugdwet, Wmo en Participatiewet) maar ook ten aanzien van welzijn, sport en bewegen, gezondheid, cultuur, meedoen, kinderopvang, inclusie, onderwijs. Daarmee maakt de MAG de ambitie en achterliggende uitgangspunten zichtbaar op basis waarvan de gemeente werkt, en samenwerkt met de uitvoeringspartners.

De uitdagingen waar de gemeente voor staat, nemen nog steeds toe. Sinds de vorige MAG heeft corona de kop opgestoken en is er zowel een vluchtelingen- als een energiecrisis ontstaan. Dat heeft extra duidelijk gemaakt wat de toegevoegde waarde is van een goed functionerend sociaal domein in de gemeente: ondersteuning en zorg op maat op diverse levensdomeinen.

Maatschappelijke Agenda 2023-2027 (pdf, 1 MB)