Afval scheiden

Hieronder vindt u de antwoorden op de vragen over afval scheiden.

Als gemeente willen wij onze leefomgeving schoon en netjes achterlaten voor volgende generaties

Daarom gaan we voor meer afvalscheiding en voor minder 'echt' afval! Van gescheiden afval worden weer nieuwe producten gemaakt. En dat is hard nodig, want de grondstoffen raken op. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen, namelijk door ervoor te zorgen dat er geen recyclebaar afval in de vuilniszak terecht komt. Maar liefst 90% van het afval is opnieuw te gebruiken. Helaas zitten er nu nog veel grondstoffen in het restafval, bijvoorbeeld:

 • groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
 • plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD)
 • textiel
 • glas 
 • papier

Van het meeste afval dat u weggooit, kan nog iets nieuws worden gemaakt

Zo bezien is afval een grondstof voor nieuwe producten. Denk aan oud glas dat weer nieuw glas wordt. Door recycling besparen we veel energie en kostbare grondstoffen. Zo hebben we plastic waar geen aardolie voor nodig is en papier zonder een boom te kappen. Dus als u uw eigen afval goed gescheiden houdt en apart inlevert, werkt u mee aan een goed milieu. Ook is het beter voor uw portemonnee.

Een deel van de bewoners van appartementencomplexen en de binnenstad kan nu nog geen GFT scheiden. Het streven is om voor eind 2021 met gft inzamelen te starten. 

Voor het inzamelen van GFT gaan we gebruik maken van gezamenlijk te gebruiken kliko’s

De GFT-kliko zit vast aan een beugel en staat op openbaar terrein in de buurt van uw appartementencomplex of woning.

In de grote deksel van de kliko zit een kleine deksel

De grote deksel is afgesloten. Door de kleine deksel gooit u het GFT, bijvoorbeeld in een bio-zakje, in de kliko.

Nee:

 • de inzamelwagen weegt het restafval niet. De inzamelwagen houdt alleen bij hoe vaak u uw restafval-kliko laat legen.
 • de ondergrondse restafvalcontainers registreert wanneer u uw afvalpas gebruikt. Voor elke keer dat u een afvalzak in de ondergrondse container gooit, betaalt u een bedrag

Sommige grotere gemeenten gaan over op nascheiding

Dat wil zeggen dat alle plastic-, metaal- en drankenkartons bij het restafval mogen. Deze grondstoffen worden er door de afvalverwerker uit gehaald. Alle andere afvalstromen zoals papier, glas, textiel en groente-, fruit- en tuinafval worden nog wel apart gescheiden.

Nascheiding is erg duur

Ook zijn de materialen viezer, waardoor het plastic, metaal en drankenkarton moeilijker hergebruikt kan worden. En er is maar heel weinig capaciteit voor nascheiding beschikbaar in Nederland. De ruimte die er is, wordt gereserveerd voor grote steden. In grote steden zijn veel flats, appartementen en bovenwoningen. Afval scheiden is daar veel moeilijker dan in gemeenten met veel laagbouw.

Met diftar betaalt u alleen voor het weggooien van uw restafval. Restafval is al het afval dat overblijft na afvalscheiding. Als u uw afval goed scheidt, houdt u nog maar heel weinig restafval over. Denk aan het apart inleveren van papier, glas, groente-, fruit- en tuinafval, plastic, blik, drankenkartons en textiel. Luiers en medisch afval hoeven niet in de restafvalkliko of ondergrondse restcontainer. Hiervoor is een speciale regeling waarbij u 1x per week kosteloos een luierzak mag aanbieden.  

We begrijpen dat meer afvalscheiding niet vanzelf gaat

Daarom helpen we bewoners zoveel mogelijk daarbij. Bijvoorbeeld met voorlichting over de afvalregels. Twijfelt u welk afval in welke bak of zak moet? Kijk dan eens op de afvalscheidingswijzer.

Ook onze afvalcoach helpt u graag verder

Wij kunnen ons namelijk heel goed voorstellen dat u vragen heeft over afval scheiden. De afvalcoach komt (corona-proof) naar u toe, kijkt met u mee en legt uit hoe het werkt. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen mee kan doen met afval scheiden. Neem contact op met de afvalcoach via afval@wijkbijduurstede.nl

Regeling medisch afval en luiers diftar (pdf, 142 KB)

De verpakkingen van PMD bestaan vooral uit lucht 

Het is dus belangrijk om zoveel mogelijk lucht uit de verpakkingen te halen, voordat deze de kliko in gaan.

 • Met drankverpakkingen kan dat vrij makkelijk door het pak plat te maken.
 • Ook blikjes of conservenblik kunnen plat worden gemaakt, bijvoorbeeld met een speciale blikjespers.
 • Met wat moeite werkt het vaak ook om plastic verpakkingen in elkaar te drukken.

Dat moet al een heleboel plek in de PMD-kliko schelen.

Lukt het met deze tips nog steeds niet om uit te komen met één PMD-kliko?

Vraag dan gratis een tweede PMD-kliko aan. 

Uw kliko mag maximaal 70 kilo wegen

 • Als uw kliko te zwaar is, leegt de inzamelwagen deze niet.
 • U kunt een te zware, geweigerde kliko opnieuw aanbieden bij de eerstvolgende ophaalronde. Zorg er dan wel voor dat de kliko minder zwaar is.
 • U betaalt geen kosten als de inzamelwagen uw te zware kliko niet leegt.

In uw restafval-kliko mag u gerust (afval)zakken gebruiken. Bedenk wel dat er meer afval in uw kliko past als u geen afvalzakken gebruikt.

Gebruik het liefst doorzichtige pedaalemmer zakken of doe alles gewoon los in de kliko. Is een kliko zwaarder dan verwacht? De vuilnismannen controleren of er geen ander afval in de kliko zit.

Gebruikt u een grijze afvalzak, dan is dat niet te controleren en wordt de kliko niet leeggemaakt. Grijze afvalzakken mogen wel, maar we raden het daarom niet aan.

U betaalt per keer dat u de restafval-kliko aan de straat zet en niet per kilo

Gooit iemand anders afval in uw restafval-kliko wanneer deze aan straat staat? Dit heeft geen invloed op het door u te betalen bedrag. De inzamelwagen weegt het restafval namelijk niet. 

Heeft u geen achterom en staat de kliko in de voortuin?

U mag zelf de kliko afsluiten.

 • Via verschillende websites zijn kliko sloten verkrijgbaar.
 • Zorg ervoor dat u een type kiest waarbij er geen gaten in de kliko geboord hoeven te worden.
 • Vergeet dan niet de kliko te openen op de inzameldag, anders leegt de inzamelwagen uw kliko niet.

We kijken naar de mogelijkheden om de openingstijden van de milieustraat te verbeteren Het is nog niet duidelijk of dit haalbaar is. De huidige milieustraat is erg klein en beperkt. Nu mogen inwoners ’s ochtends hun afval brengen en wordt in de middag het ingezamelde afval opgehaald. Dit is om de veiligheid van inwoners te garanderen.

Wij houden er rekening mee dat inwoners in het begin moeten wennen aan het nieuwe afvalbeleid. Natuurlijk willen we dumpingen en meer zwerfafval voorkomen. Wij zetten daarom in op:

 • extra voorlichting
 • goede voorzieningen
 • extra controle en handhaving.

Dumpen is strafbaar en inwoners die afval dumpen krijgen een boete. De ervaring van veel gemeenten die diftar hebben ingevoerd, is dat inwoners na een paar maanden gewend zijn aan het nieuwe inzamelen. Afval dumpen komt dan niet vaker voor dan eerder het geval was.