De afvalregistratie

Hieronder leest u wat de gemeente registreert bij de afvalinzameling en hoe de gemeente daar verder mee omgaat.