Afvalregistratie

Hieronder leest u wat de gemeente registreert bij de afvalinzameling en hoe de gemeente daar verder mee omgaat.

 • De gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afval. De gemeente heeft geen zorgplicht voor de inzameling van niet-huishoudelijk (bedrijfs)afval.
 • De gemeente heeft bij laagbouwwoningen kliko's verstrekt. Elke woning heeft:
  • een grijze kliko voor restafval
  • en grijze kliko met oranje deksel voor PMD-afval
  • een bruine kliko (of grijze kliko met bruine deksel) voor GFT-afval.
 • Bij laagbouwwoningen zijn per juli 2018 adresgebonden afvalpassen verstrekt. Deze afvalpas geeft alleen toegang tot de milieustraat waar inwoners (grof) huishoudelijk afval kunnen aanbieden.
 • Bij hoogbouwwoningen (niet-grondgebonden woningen) zijn adresgebonden afvalpassen verstrekt. Hiermee kunnen inwoners hun restafval in ondergrondse containers aanbieden. Deze afvalpassen geven ook toegang tot de milieustraat. PMD-afval mag iedere vrijdag vóór 07.30 uur op de verzamelplaats worden aangeboden. Hier worden gratis PMD zakken voor verstrekt. Gratis op te halen bij de bibliotheek of aan te vragen via: 0800-333 66 99.

Met het afvalbeleid wil de gemeente de hoeveelheid restafval verminderen. En  mogelijkheden bieden om grondstoffen te scheiden. Vanaf 1 april 2021 past de gemeente een gedifferentieerd tarief (diftar) toe. Dit is om de afname van restafval te stimuleren. De afvalstoffenheffing* bestaat uit een vast deel en een variabel deel. Het variabele deel is het bedrag dat de bewoner per keer betaalt voor het aanbieden van restafval. 

De gemeente heeft de volgende tariefmaatregelen genomen:

 • Elk woonadres krijgt één afvalpas of één restafval-kliko. Hiervoor betaalt de bewoner een vast deel.
 • De gemeente berekent het variabele deel aan de hand van het aantal keren aanbieden van restafval met de afvalpas of de restafval-kliko.
 • Kiezen bewoners voor een extra kliko voor restafval? Hiervoor betalen zij dan elk jaar een extra bedrag.
 • Gebruiken bewoners een extra restafval-kliko? Ook hiervoor betalen zij het variabele deel per keer dat zij het restafval aanbieden.
 • Bedrijven (niet-woningen) mogen  gebruik maken van de inzameling van restafval. Zij betalen dan reinigingsrecht** aan de gemeente. Ook voor het reinigingsrecht geldt diftar.

* Afvalstoffenheffing is de belasting die de bewoner betaalt aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van afval.

** Reinigingsrecht is de belasting die een bedrijf betaalt aan de gemeente voor het ophalen en verwerken van afval.

Kliko’s hebben een registratiechip en een adressticker met barcode

De gemeente weet hierdoor welk adres welke kliko heeft. 

 • Als de inzamelwagen de kliko leegt dan registreert hij:
  • het chipnummer
  • de datum van het legen
  • de GPS-positie op dat moment
 • De gemeente gebruikt deze gegevens om het variabele deel van de afvalstoffenheffing te berekenen. Ook kan de gemeente deze gegevens gebruiken om inzamelroutes te verbeteren.

Afvalpassen hebben ook een registratiechip

De gemeente weet hierdoor welk adres welke afvalpas heeft.

 • Gebruikt een bewoner/bedrijf een afvalpas bij een ondergrondse container of op de milieustraat? De registratiechip registreert het volgende:
  • het chipnummer van de afvalpas
  • de datum van gebruik van de afvalpas
 • De gemeente gebruikt deze gegevens om het variabele deel van de afvalstoffenheffing te berekenen.
 • De gemeente monitort het aantal keren dat bewoners de afvalpas bij een ondergrondse container gebruiken. En gebruikt deze gegevens om bewoners te informeren en waarschuwen voor hoge kosten bij een bovengemiddeld gebruik.
 • De gemeente monitort bij welke ondergrondse container een afvalpas wordt gebruikt. En gebruikt deze gegevens om misbruik van de afvalpas op te sporen en bewoners hierover te informeren.

De adresregistratie van de kliko’s en afvalpassen heeft de gemeente uitbesteed aan een extern containerregistratie-bedrijf

Dit bedrijf koppelt kliko’s en gegevens alleen aan de adresgegevens uit openbare gegevensbronnen (BAG en WOZ):

 • postcode
 • straatnaam
 • huisnummer en toevoeging

Het containerregistratiebedrijf registreert bij een aanvraag, vraag, klacht of melding via telefoon of website:

 • alleen de naam
 • telefoonnummer
 • en/of e-mailadres van betrokkenen

De gemeente heeft afgesproken dat het containerregistratiebedrijf alleen de containerregistratie voor het afvalbeheer mogen gebruiken en niet voor andere doeleinden.

Binnen de gemeente mogen de gemeentelijke medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer alleen de adresregistratie van de kliko’s en afvalpassen bekijken. Zij hebben geen toegang tot andere persoonsgegevens, zoals de Basisregistratie Personen (BRP).

De Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR)  

 • postcode
 • straatnaam
 • huisnummer en toevoeging
  • alleen de naam
  • telefoonnummer
  • en/of e-mailadres van betrokkenen
  • De BSR ontvangt van het containerregistratiebedrijf de gegevens van het gebruik van de afvalpassen en het legen van de kliko’s.
  • Het containerregistratiebedrijf geeft ook de adressen met extra kliko’s en extra afvalpassen aan de BSR door.
  • De BSR gebruikt deze gegevens voor de wettelijke aanslag afvalstoffenheffing (woningen) en reinigingsrecht (bedrijven).