Asbest verwijderen

Asbest is kankerverwekkend materiaal.

Wilt u asbest verwijderen?

  • Dan moet u een sloopmelding doen.
  • U heeft namelijk toestemming nodig om asbest te verwijderen.