Lachgascilinders: lever ze in bij de milieustraat

Vlak voor de ingang van de milieustraat mag iedereen die (lege) lachgascilinders of -tanks heeft, deze gratis en anoniem inleveren. De afvalpas is niet nodig: de kist staat vóór de slagboom. Zo willen we voorkomen dat de cilinders en tanks bij het restafval belanden, waar ze gevaarlijk kunnen zijn voor de afvalverwerking. De ingeleverde cilinders en tanks worden veilig uit elkaar gehaald, zodat het metaal kan worden hergebruikt. 

Ga de kans op ontploffing tegen

Sinds het lachgasverbod dat op 1 januari 2023 inging, belanden lachgastanks of -cilinders regelmatig bij het restafval. De cilinders en tanks kunnen in het restafval onder druk komen te staan en ontploffen daardoor. Een ontploffing door een tank kan medewerkers bij de afvalverwerking ernstig verwonden. Ook raken containers, vuilniswagens en verbrandingsinstallaties beschadigd. Dit zorgt voor vertraging en hoge kosten. Deze kosten moet de gemeente betalen, waardoor er kans is dat de afvalstoffenheffing stijgt. Voorkom dit alles en lever de lachgascilinders of -tanks in bij de milieustraat.