Regeling medisch afval (inclusief incontinentiemateriaal)

Er zijn mensen die door een ziekte of aandoening veel medisch materiaal gebruiken. Zij bieden veel afval aan. Met diftar zouden deze mensen hogere afvalkosten betalen. Terwijl ze geen invloed hebben op dat deel van hun afvalaanbod. Voor hen is er een speciale regeling, zodat zij het medisch afval gratis kunnen aanbieden.

Medisch afval is afval dat vrijkomt als gevolg van een (chronische) ziekte of aandoening. Denk aan incontinentiemateriaal, stomamateriaal en materiaal dat vrijkomt bij nierdialyse, thuis beademen of sondevoeding. Deze regeling geldt vanaf 1 april 2021.

Bewoners met medisch afval kunnen:

  • gratis een tweede restafval-kliko voor medisch afval aanvragen (voor laagbouw)
  • gratis een tweede afvalpas voor medisch afval voor de ondergrondse restafvalcontainer aanvragen (voor hoogbouw). 

Wilt u een tweede restafval-kliko of afvalpas voor medisch afval aanvragen?

Bel hiervoor met de containerservicelijn via 0800 - 333 66 99 (gratis). Of mail naar wijkbijduurstede@inovim.eu.

Het aanvragen en het gebruik van de tweede restafval-kliko of afvalpas voor medisch afval is gratis.