Waarom is er voor diftar gekozen?

Diftar betekent gedifferentieerde tarieven

Dit wil zeggen:

 • u betaalt jaarlijks een vast standaardbedrag
 • en een bedrag dat kan verschillen.

U betaalt per keer dat u uw grijze restafvalkliko aan de straat zet. Of per keer dat u uw restafval wegbrengt naar de ondergrondse restafvalcontainer. Dit volgens het principe 'afval scheiden loont'. U betaalt niet per kilo, maar per keer dat u restafval aanbiedt. Dus als de kliko wat zwaarder is, maakt dat geen verschil voor het bedrag.

Hieronder vindt u de antwoorden op de vragen waarom de gemeente heeft gekozen voor diftar.

De gemeente voert diftar in om:

 • de hoeveelheid restafval* te verminderen
 • meer waardevolle grondstoffen te kunnen hergebruiken
 • afval scheiden te belonen
 • inwoners meer grip te geven op de kosten voor restafval

De kosten om restafval te verwerken stijgen hard. Dit komt door de hogere tarieven die wij als gemeente moeten betalen voor het verwerken van restafval en door extra belastingen van de Rijksoverheid.

Doet de gemeente niets, dan wordt de rekening voor inwoners de komende jaren nog veel hoger.

Met diftar kunnen gemeente en inwoners samen de kosten voor afval minder hard laten stijgen en ook eerlijker verdelen. U betaalt namelijk alleen voor het restafval wat u zelf aanbiedt. Net zoals u alleen betaalt voor uw eigen stroom- of waterverbruik.

* Restafval is dat deel van het afval dat niet recyclebaar is en in de restafvalcontainer past

Denk bijvoorbeeld aan:

 • vervuild papier (taartdozen, pizzadozen) 
 • tampons en maandverband
 • koffiepads, theezakjes en koffiecups
 • tissues, zakdoekjes en keukenpapier
 • ordners
 • behang
 • sigarettenpeuken
 • kauwgom 
 • kattengrit
 • as
 • vervuild/nat textiel 

Wijk bij Duurstede werkt in de regio samen met andere gemeenten op het gebied van afval. Wij hebben uitgebreid gekeken naar gemeenten die vergelijkbaar zijn met onze gemeente (plattelandsgemeente met veel laagbouw). In onze regio zijn dat bijvoorbeeld Leusden, Scherpenzeel en Woudenberg. Daar hebben wij goede tips en verbeterpunten opgehaald. Ook volgen we de landelijke ontwikkelingen rondom afval en diftar.

Bijna de helft van de gemeenten in Nederland werkt al met diftar*

Uit de ervaringen blijkt dat bewoners van gemeenten met diftar hun afval veel beter scheiden dan in gemeenten zonder diftar. Ook betalen mensen die wonen in een gemeente met diftar gemiddeld minder afvalstoffenheffing. Dat komt doordat zij hun afval goed scheiden en er daardoor weinig duur restafval overblijft. 

We krijgen regelmatig vragen over steden als Utrecht en Amsterdam en waarom zij stoppen met diftar, geen diftar hebben, of overgaan op nascheiding

In grote steden zoals Utrecht en Amsterdam zijn veel flats, appartementen en bovenwoningen. Daar blijkt dat afval scheiden veel moeilijker is. Deze gemeenten zijn daarom niet vergelijkbaar met onze gemeente.

* Bron: Onderzoek naar diftar; de feiten op een rij.

Sommige grotere gemeenten gaan over op nascheiding

Dat wil zeggen dat alle plastic-, metaal- en drankenkartons bij het restafval mogen. Deze grondstoffen worden er door de afvalverwerker uit gehaald. Alle andere afvalstromen zoals papier, glas, textiel en groente-, fruit- en tuinafval worden door de inwoners nog wel apart gescheiden.

Nascheiding is erg duur

Ook zijn de materialen viezer, waardoor het plastic, metaal en drankenkarton moeilijker hergebruikt kan worden. En er is maar heel weinig capaciteit voor nascheiding beschikbaar in Nederland. De ruimte die er is, wordt gereserveerd voor grote steden. In grote steden zijn veel flats, appartementen en bovenwoningen. Afval scheiden is daar veel moeilijker dan in gemeenten met veel laagbouw.

Laagbouwwoningen

Alle laagbouwwoningen hebben kliko’s die met een registratiechip aan een adres gekoppeld zijn. De inzamelwagen leest deze registratiechips uit. Iedere keer dat u uw restafvalkliko aanbiedt, wordt dat geregistreerd. De Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR)  verwerkt dit per huishouden in de jaarlijkse afvalstoffenheffing. Vanaf 1 april 2021 betaalt u:

 • een deel vaste kosten
 • en een deel variabele kosten. De gemeente berekent het variabele deel aan de hand van het aantal keren aanbieden van de restafvalkliko.

Sommige laagbouwwoningen maken al gebruik van op ondergrondse containers in de gemeente

Zij hebben daarnaast kliko’s voor:

 • groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
 • plastic verpakkingen, metalen verpakking en drankenkartons (PMD)
 • papier

Hoogbouwwoningen

Bewoners van flats, appartementen en bovenwoningen hebben toegang tot een ondergrondse restafvalcontainer. Deze opent u met uw afvalpas die aan uw adres is gekoppeld. Vanaf 1 april 2021 registeren wij het aantal keren dat u gebruik maakt van de ondergrondse container. Vanaf 1 april 2021 betaalt u:

 • een deel vaste kosten
 • en een deel variabele kosten. De gemeente berekent het variabele deel aan de hand van het aantal keren aanbieden van restafval met de afvalpas.

De inzamelfrequentie van het restafval blijft eens per vier weken. U mag zelf kiezen of u uw restafval-kliko aan de straat zet, of niet. Ook de inzameling van het GFT, papier en PMD blijft zoals deze is. Op MijnAfvalWijzer ziet u wanneer het afval wordt opgehaald.

Website MijnAfvalWijzer

De wet milieubeheer zegt dat de gemeente verantwoordelijk is voor het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval. Volgens de wet moet de gemeente de kosten voor het inzamelen en verwerken van het afval doorberekenen aan de inwoners en mag hierop geen winst maken.

De gemeente heeft Suez en Remondis aangewezen om huis aan huis afval in te zamelen

 U kunt uw afval dus aan deze inzamelaars aanbieden.

Wet milieubeheer