Informatieverzoek Woo

De nieuwe Wet open overheid (Woo) gaat in per 1 mei 2022

Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De nieuwe wet geeft iedereen het recht op toegang tot openbare informatie. U mag de gemeente om informatie vragen over:  

 • wet- en regelgeving  
 • de organisatie 
 • raadstukken 
 • stukken van het bestuur en van adviescolleges 
 • convenanten 
 • jaarplannen en -verslagen 
 • Woo-verzoeken 
 • en klachten 

De onderwerpen hierboven hoeven niet allemaal gelijk vanaf 1 mei 2022 beschikbaar te zijn. Het openbaar maken gaat in stappen.  De informatie die u wilt opvragen, moet ergens zijn vastgesteld. De manier waarop, maakt niet uit. Het kan gaan om: 

 • documenten 
 • geluidsbanden 
 • foto's 
 • video's 

Iedereen mag een Woo-verzoek doen 

Maar de gemeente hoeft niet alle documenten met u te delen. Uitzonderingen op de documenten die openbaar zijn, zijn bijvoorbeeld documenten waarin: 

 • vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan 
 • informatie staat over het privéleven van anderen (Wet bescherming persoonsgegevens) 

Andere redenen:  

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten 
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid 
 • voorkennis voorkomen bij de aanvrager 

Wilt u een Woo-verzoek indienen?  

Dien uw Woo-verzoek dan digitaal in. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Inloggen met DigiD Digitaal een Woo-verzoek indienen

Heeft u geen DigiD of wilt u uw Woo-verzoek liever via de post indienen?

Stuur uw Woo-verzoek dan naar:

Gemeente Wijk bij Duurstede
t.a.v. team Mens en Middelen
Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

Hebben wij uw Woo-verzoek ontvangen?

Dan krijgt u binnen vier weken bericht van ons. Deze periode kunnen wij een keer verlengen met twee weken. 

In een Woo-verzoek zet u:  

 • Het onderwerp waarover u informatie wilt ontvangen. Geef zo precies mogelijk aan welke informatie u wilt ontvangen. 
 • Welke documenten u wilt bekijken (zoals video’s en foto’s). 
 • Of u de documenten digitaal of per post wilt ontvangen.